Kategoriarkiv: Kultur

Et nytt Raknarok?

Det kan se ut som menneskeheten er i færd med å begå et kollektivt selvmord. Det hele har tatt sin begynnelse i en pandemi med mer eller mindre tvungen vaksinering med potentielt katastrofale følger. Så utvikler det seg derfra med forsyningskjeder som bryter sammen og truer med sult. Så føyes det en global maktkamp til den dødelige suppen: Krigen i Ukraina handler om den geopolitiske maktkampen.

Mange spør seg hvordan det kan være at vi villig blir med på dette, uten å stille spørsmål, uten å klage, uten å kreve rettferdighet og få dømt de ansvarlige.

Med dette vil jeg kaste litt lys over de kaotiske hendelsene vi er vitne til og forsøke å se dem fra et høyere perspektiv.

Tenk om det kommer en tid hvor livet på jorden som vi kjenner det forsvinder. Gradvise endringer, men også altomveltende naturkatastrofer vil ta alt det vekk som vi har vennet oss til. De aller fleste av oss vil ikke ha sjans i havet til å overleve uten sivilisasjonens bekvemmeligheter. Bare tenk på et liv uten internett. Mange ville bli sprø. Et liv uten strøm, mat fra butikken eller blodtrykksregulerende. Det er utenkelig.

Ubevisst vet vi alle at det kommer. De, som planlegger pandemier, sultkatastrofer og strukturelle endringer i verdens økonomiske systemer, vet om hva som kommer. De planlegger etter det. De ønsker ikke bare å overleve gjennom alle disse forandringer. De gjør alt de kan for å komme ut på den andre siden med makten i behold.

En måte de kan beholde makten på er ved å styre ”nedbemanningen” av planeten i stedet for å la Moder Jord ta seg av det. Og underbevisst har mafiaen hjulpet så godt de kunne med å skape et bakteppe som gjør at folk ikke ønsker å delta i omveltningene.

Vi har skapt en kultur som ærer og tilber overfladisk forbruk, glitter og fjas. Uten det blir livet meningsløst for mange av oss. Så fylder vi skjermen med grusomme bilder av en håpløs fremtid. Nå ser vi at dette langsomt men sikkert blir virkelighet i form av usikkerhet, strømsvikt, sult og krig, global oppvarming og pandemier.

Den virkeligheten vi styrer imot har ganske visst lite til felles med det skapte bilde. Men det er finjustert ned til minste detalje og skaper tilsammen den perfekte massepsykose, hvor folk velger den sikre død fremfor en usikker fremtid.

Dermed kan mafiaen toe sine hender og med en viss rett hevde at de bare har tilbudt folk en løsning på det, som de ønsker selv. Folk har frihet. Også til å la seg lure. Gud Fader har gitt oss mennesker denne friheten, som vi utøvet første gangen, da Eva tok imot eplet. Den gangen ble vi kastet ut av paradis.

Av dette følger også at vi har rett til å gjennomskue og opplyse de villige om narretivet. Men vi har ingen rett til å gripe inn i andre menneskers liv mot deres vilje. Det ville sette oss i et uheldig motsetningsforhold til Gud.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fenrir_and_Odin_by_Fr%C3%B8lich.jpg