Født til trivsel og glede

I møtet mellom familie og stat oppstår det mye smerte. Å forstå tar ikke vekk smerten, det gjør ikke skaden god igjen. Men å forstå hvordan det kunne skje, kan være avgjørende for å ta nye skritt, som kanskje kan bidra til å endre utviklingen.

Det er et ordtak som sier at en hendelse, som står alene, kan være tilfeldig. Men når hendelsen gjentas er det slutt med tilfeldigheter. Bak gjentakelsen ligger det en styrende vilje. I jussen kalles en slik styrende vilje for motiv. I samfunnet kalles det politiske mål, eller bare politikk.

I boka «Nasjonalstatens oppløsning» avdekket vi krefter som virker bak samfunnets kransekakefigurer. Krefter som forsøker å styre verdensamfunnet i en for dem fordelaktig retning. Denne boken forsøker å avdekke hvordan denne agenda kommer til uttrykk i statens omgang med barn og unge, gjennom skole og barnevern.

Men den viser også en vei, som alle foreldre kan gå, om de ønsker å ta ansvaret for egne barn, for utvikling og virkeliggjørelsen av deres eget livssyn og evne til å møte en verden, som kan bli brutal, når vi ikke tar ansvar.

Boka går i trykken snart og vil kunne leveres i april.
Du kan hente en PDF av boka her!