Om…

Verden er en scene. Vi spiller alle en rolle i det store spillet.

Noen spiller hage. Andre kjærlighet.

Atter andre foretrekker sjakk. De er på en måte de viktigste for denne siden. De handler langsiktig og forsøker å styre andres handlinger ved å tilbakeholde viten og legge feller. For kunnskap er makt. Vi kan bare fatte beslutninger ut fra det vi vet.

Denne siden er ikke talerør for et parti eller en gruppering. Det er min viten, slik som jeg ser og forstår verden. Til deg, så du kan få mer makt over eget liv, ta mer ansvar og treffe bedre valg til alles beste.

Ole Blente

Bilder og material som er brukt som dokumentasjon er videreformidlet iht åndsverksloven § 23, Creative Commons-lisens for bruk i undervisning, opplæring og kommentering. Use of copy protected material, is protected by the Fair Use Clause by the U.S. Copyright Act of 1976, which allows us to use copyrighted materials for the purpose of commentary, criticism and/or for educational use. 

«According to the “Fair Use” clause of International Copyright Law, the authors declare that the use of the photos, videos and information in this academic research are analyzed for purposes of “criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, or research” according to Section 107 of Title 17 of the US Code.»