Gro Gate

Stortingsrapport

Rapporten omhandler: Den 4. tjenesten

Løgn om avlytting under opprulling? Folket og politikere rundlurt av overvåkingstjenesten.

Dette verket ble avsluttet i 1996. At ting ikke har endret seg stort siden, fremgår av et oppslag i Aftenposten fra den 12.12.2014: «Stortinget og statsministeren overvåkes.»
Spesialister på området antyder at det er tunge aktører, som driver overvåkingen:  «Dette er utstyr som ikke er tillatt solgt til privatpersoner i NATO-land.»

Oppdatering: Aftenposten avslører den 2.3.2019 hvem som sto bak: Jamen om ikke det var politiet selv det! Enda at de nektet til det siste!

Så hvem driver denne overvåkingen: Det er neppe Russland eller Al Kaeda, for så var de nok fjernet for lenge siden. Mye tyder på at det snarere er «gode venner», som står bak.
For å gi et bilde av situasjonen rett før, og etter krigen, så er det verd å huske på, at Jens Chr Hauge var med på å bygge opp organisasjonen Gladio i samarbeid med CIA. Hauge var nøkkelperson i motstandsbevegelsen under krigen og hadde flere ministerposter etter krigens slutt.
Gladio ble opprettet utenfor det demokratiske systemet i Norge for å kunne operere i skjul. Organisasjonen ble styrt av de samme, som etablerte Mossad – den israelske hemmelige etterretningstjeneste – der den indre krets i Arbeiderpartiet og Norge ble brukt i primærlinjen for å etablere staten Israel, FN og Nato. Organisasjonen Mossad er verdens mest effektive etterretningstjeneste, og ble etablert i Oslo. Norge har deretter blitt en geopolitisk ledende aktør innen konflikt – men fordekt som fredsnasjon.
Som et eksempel på Norges dobbeltrolle kan vi henvise til kapittel 22.8 , hvor sammenblandingen mellom Mossad, norske tjenester og Justisdepartementets ledelse påtales.

Fredsmegleren Norge avlyttet altså palestinenserne og lekket informasjon til Mossad og Israel, som jo klart var part i fredsforhandlingene. Det er ikke det man forventer av en fredsnasjon og fredsmegler!
Rapporten ser nærmere på Stortingets nærmeste nabo, der øverste leder i Forsvarets Hemmelige Tjeneste har de aller øverste betrodde lysende stillinger i losjens bygningsråd osv. Rapporten viser rystende forbindelser til rettsvesenet og Politiets øvre ledelse og Forsvarets øvre ledelse.

Det, som den gangen ble betraktet som kriminelt og foregikk i det skjulte, har nå blitt sturerent. Alle etiske og juridiske hinder er behendig ryddet av veien. Harvard-professor Shoshana Zuboff tar kampen opp, der Ramm og Settås sluttet:

Glem alt om forbrukermakt.  Vi – mennesket – er selve råvaren i den nye verdensordens overvåkningskapitalisme.

Les kapitlene under som html eller åpne hele rapporten som pdf

Forord m.m.

1. I FRIGAARDS PRIVATE HULE

2. ESLER KAN IKKE TVINGES

3. PÅ JAKT ETTER UER

4. SPENNENDE NABOER

5. MOSSAD OG DNA

6. AVLYTTING OG ROMAVLYTTING VIA TELEFON

7. HVEM ER TJUV OG HVOR ER POL’TI?

8. A-MAKT OG E-MAKT

9. FORSVARSSJEF MED EKSTRA ØYE

10. KONTROLLERT KONTROLLUTVALG

11. TREDAGERS-ETTERFORSKNINGEN

12. FOLKESTYRETS SISTE BASTION

13. URDALS LEIEBOER

14 HET VÅR I STORTINGET

15. BUDSKAP FRA CAPITOL

16. LES DIN NÜRNBERG!

17. SOFISTISKE GRANSKERE

18. NÅR ULOV BLIR LOV

19. URENT FARVANN

20. FULL KRIG

21. FRA ANDRE DELER AV SLAGMARKEN

22. IKKE SE, IKKE HØRE, IKKE LUKTE

23. HOLISTISKE GRANSKERE

24. DEN FJERDE TJENESTE

25. GROGATE

26. FARVEL BARNDOM

Etterord m.m.