Fengsel neste?

175.198 personer fengslet for hærverk

I 2017 jobbet 76.691 i barnehager landet over, 78.900 jobbet i grunnskolen og 19.607 jobbet i videregående skole1. Det var i alt 175.198 mennesker.

De underviste og stelte med 281.622 barn i barnehagene, 633.029 barn i grunnskolen og 198.944 ungdommer i videregående skole, tilsammen 1.113.595 barn og unge.2

Som vi har sett er skolens fremste formål oppbevaring. De ansattes første og fremste plikt er å sørge for at barna ikke utsettes for skade, at de trives og er glade.

Som vi også har sett er det motsatte ikke unntaket, men regelen. De ansatte i barnehager og på skolene bryter loven. Hver dag. Ikke bare bryter de loven; de har glemt og eller ignorerer hvorfor de er ansatt. Deres handlinger, deres daglige virke, blir naturligvis deretter.

Tenk om alle landets bankansatte ga blaffen i lover og regler og sørget for at alle penger som ble satt inn i banken gikk til deres egne private konti? De ville naturligvis alle som én bli buret inne.

Likevel er et liknende oppgjør med pedagogene helt utenkelig. Det er selvfølgelig at de bankansatte blir straffet umiddelbart. Er pedagoger og lærere hellige på en eller annen måte? Hvorfor forventer vi ikke å se et avisoppslag om at 175.198 pedagoger og lærere har blitt fengslet for hærverk på 1.113.595 barns livsglede? Er det fordi det er mindre viktig enn pengene på bankkontoen?

Dette er et utdrag av boka «Født til trivsel og glede».

Kjøp boka her!

1https://www.bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Kjonnslikestilling/Utdanning_og_kjonn/Ansatte_i_barnehage_og_skole/

2https://www.ssb.no/utdanning