Hvordan endre en kultur

Poul Nielsen beskriver malende hvordan vårt kulturgrunnlag forandres. Hvordan skole og media brukes til å endre de sovende masser.

Men det sier samtidig noe om, hva som skal til for å skape en god fremtid!