Mye tyder på at det er gode venner som står bak.

Rapportene ble samlet på 80-tallet. At ting ikke har endret seg stort, fremgår av et oppslag i Aftenposten fra den 12.12.2014,

Stortinget og statsministeren overvåkes.
Utenfor Stortinget, regjeringskontorene og boligen til statsminister Erna Solberg befinner det seg avansert spionutstyr som kan overvåke alle mobiltelefoner i området. Spørsmålet er: Hvem står bak?

Som en kan se av kartet avdekket Aftenposten en jungel av steder rundt Stortinget med mistenkelig datatrafikk.

 

Spesialister på området antyder at det er tunge aktører, som driver overvåkingen:

«Måten dette overvåkingsutstyret opererer på, tyder på at det er svært avanserte systemer med en prislapp på mellom 500.000 kroner og to millioner kroner. Dette er utstyr som ikke er tillatt solgt til privatpersoner i NATO-land.»

Allerede neste dag hadde stortingspolitikerne forslag til hvordan de skulle takle avlyttingen. VG skriver den 13.12.2014:

Regjeringens forholdsregler mot overvåking:
Vil unngå avlytting – møtes uten mobiler

Så hvem driver denne overvåkingen: Det er neppe Russland eller Al Kaeda, for så var de nok fjernet for lenge siden. Mye tyder på at det snarere er «gode venner», som står bak.

For å gi et bilde av situasjonen rett før, og etter krigen, så er det verd å huske på, at Jens Chr Hauge var med på å bygge opp organisasjonen Gladio i samarbeid med CIA. Hauge var nøkkelperson i motstandsbevegelsen under krigen og hadde flere ministerposter etter krigens slutt.

Gladio ble opprettet utenfor det demokratiske systemet i Norge for å kunne operere i skjul. Organisasjonen ble styrt av de samme, som etablerte Mossad – den israelske hemmelige etterretningstjeneste – der den indre krets i Arbeiderpartiet og Norge ble brukt i primærlinjen for å etablere staten Israel, FN og Nato. Organisasjonen Mossad er verdens mest effektive etterretningstjeneste, og ble etablert i Oslo. Norge har deretter blitt en geopolitisk ledende aktør innen konflikt – men fordekt som fredsnasjon.

Som et eksempel på Norges dobbeltrolle kan vi henvise til kapittel 22.8 , hvor det blant annet heter:

«Hvis det ikke ryddes opp i sammenblandingen mellom Mossad, norske tjenester og Justisdepartementets ledelse, kan dette påføre Norge alvorlige internasjonale skadevirkninger, herunder ødelegge Norges rolle som fredsmegler i Midt-Østen etc.»

Fredsmegleren Norge avlyttet altså palestinenserne og lekket informasjon til Mossad og Israel, som jo klart var part i fredsforhandlingene. Det er ikke det man forventer av en fredsnasjon og fredsmegler!

Rapporten ser nærmere på Stortingets nærmeste nabo, der øverste leder i Forsvarets Hemmelige Tjeneste har de aller øverste betrodde lysende stillinger i losjens bygningsråd osv. Rapporten viser rystende forbindelser til rettsvesenet og Politiets øvre ledelse og Forsvarets øvre ledelse.