Anmerkning

Denne filen er optisk lest fra ORIGINALEN, noe som medførte at det kun var ren tekst å starte med, ingen kursiveringer, ingen fet skrift, ingen tittelgrader, og en god del konverteringsfeil. Hele dokumentet har nå vært gjennomgått, stilet, lagt til fet/kursiv skrift og lest korrektur på. Alle fotnoter er skrevet inn på nytt. Det har bydd på langt mer arbeid enn forventet, men dette dokumentet er så viktig at det bør kunne være tilgjengelig i en lett lesbar og søkbar utgave, og den vil også være lett å skrive ut. Dersom noe allikevel er uklart, anbefaler jeg å laste ned originalen (se ovenfor). Jeg er tilhenger av at våre mer skjulte tjenester har rett og plikt til å holde enkelte opplysninger hemmelige for «allmuen», men de bør ikke ha rett til å hemmeligstemple sine egne ulovlige handlinger og unnlatelsessynder. Jeg håper mange leser dette store dokumentet, for det vil gi et godt bilde av hvordan den skjulte delen av vår «offentlighet» jobber. Dersom noen tror det er bedre i dag vil jeg på det mest bestemte protestere – kraftig! Så lenge våre største massemedier er løpegutter for vår hemmelige og skjulte makt er ingenting slik det burde være.

Ingrid Berg

Pdf-dokumenter