5.1 Hvem styrer hvem?

Det totalbildet vi fant viser dessverre ikke bare svært nære og gode samarbeidsforhold på ulike plan, men også så mye irregulær sammenblanding og lyssky virksomhet at det er all grunn til å slå alarm. Dette gjelder særlig forholdet mellom deler av Etterretningstjenesten og Overvåkingstjenesten og Mossad. Det foreligger et alvorlig spørsmål om hvem som styrer hvem.

Vi er ikke alene om den oppfatningen. Kåre Willoch har uttalt:

«Ut fra de ensidige norske synspunktene på lsrael/Palestinakonflikten kan det være verd å granske E-tjenestens forhold til Israel.»1

1 Kåre Willoch til TV2 12. november 1992.