24.7.17 Odd Højdahl

Odd Højdahl var født i Oslo i 19211. Hans foreldre var formann Jacob Højdahl og Anna Augusta Myhrvold. Han ble gift 1946 med Gerda Rustbøle (f 1922). Han tok handelsskole i 1941, kriminalteknisk kurs i Stockholm i 1944 og yrkerettlederkurs i 1947 og gjennomgikk et Trade Union Program ved Harvard i 1954. Han var politikonstabel i 1945, sekretær for Yrkesopplæringsrådet i 1946 og ansatt i Arbeidsdirektoratet i 1948. Han ble nestformann i Norsk Tjenestemannslag 1951, sekretær for Statstjenestemannskartellet 1957, sekretær LO 1960, formann Statstjenestemannskartellet 1964, nestformann LO fra 1969, avbrutt av sosialministerjobb 1971-1972 i Brattelis EF-forhandlingsregjering og direktør i Statens arbeidstilsyn fra 1977. Han var medlem av Oslo Bystyre 1951-59 og varamann til Stortinget 1961-65. Højdahl døde i 1994.

I 1993, da de såkalte DnC-notatene om SUF (m-l) fra 1970 ble avslørt (se kap. 24.5), fortalte mannen bok notatene, Kristen Ringvold, bl.a. at det i LO’s ledelse var nestformannen Odd Højdahl som var den rette adressat for saker og spørsmål som handlet om politisk kartlegging. Han var blitt forklart at Højdahl hadde et sentralt ansvar i LO når det gjaldt spørsmål om politisk registrering og overvåking2.

1 Tekniske personopplysninger fra Hvem er Hvem 1984 og 1994.

2 Klassekampen 1. desember 1993.