Om…

Verden er en scene. Vi spiller alle en rolle i det store spillet.

Noen spiller hage. Andre kjærlighet.

Atter andre foretrekker sjakk. De er på en måte de viktigste for denne siden. De handler langsiktig og forsøker å styre andres handlinger ved å tilbakeholde viten og legge feller. For kunnskap er makt. Vi kan bare fatte beslutninger ut fra det vi vet.

Denne siden er ikke talerør for et parti eller en gruppering. Det er min viten, slik som jeg ser og forstår verden. Til deg, så du kan få mer makt, ta mer ansvar og treffe bedre valg til alles beste.

Ole Blente