24.7.16 Tor Halvorsen

Tor Halvorsen (f 1930 i Skien) var utdannet rørlegger, og kom fra Norsk Hydro da han i 1969 ble sekretær i LO og senere LO-formann (fra 1977)1. Han var miljøvernminister 1973-74 og sosialminister 1974-76. Han døde i 1987.

Halvorsen var medlem av Skien bystyre 1963-71, formann Herøya arbeiderforening 1965-68, styremedlem AOF 1969-73 og medlem av Folketrygdens hovedstyre fra 1968.

På Herøya var Tor Halvorsen sjef for den interne overvåkingen etc. i Hydro2 (se også Hole Jacobsen-saken kap. 25.24).

I oktober 1980 hadde Tor Halvorsens personlige sekretær Erik Nilsen en opplevelse som tydet på at Nilsen var avlyttet og formodentlig også romavlyttet ved hjelp av telefon i Folkets Hus. Tor Halvorsen, med sin overvåkingskompetanse fra Hydro, bagatelliserte saken og unnlot å iverksette undersøkelser. Dette var etter den tid Ronald Bye har kunne dokumentere avlytting i Folkets Hus (se kap. 21.22). Også Halvorsens nestkommanderende, Leif Haraldseth, rapporterte om underlige telefonhistorier (kap. 21.21), og Svein Muffetangen har siden fått bekreftet at han da ble telefonavlyttet (i virkeligheten også romavlytting via telefon) (kap. 21.20).

1 Tekniske personopplysninger fra Hvem er Hvem 1984 og 1994.

2 Tidl. Generaldirektør Johan B Holte i telefon til Chr Christiansen, referert i sistnevntes: «Av hensyn til rikets sikkerhet». Cappelen 1990. Side 96.