24.7.10 Ivar Hobbelhagen

Ivar Hobbelhagen jobbet før krigen ved Hydros anlegg på Rjukan og Herøya1 Han startet sin virksomhet i motstandsbevegelsen da de gjenværende tillitsmenn i Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund i november 1942 konstituerte seg som «avd. 300» med Halfdan Jønsson som formann. Hobbelhagen var med i dette 5-manns-utvalget2. Etterhvert som nazistene tok over ledelsen i LO ble det organisert en illegal fagbevegelse der Det Faglige Utvalget (FU) var ett av de sentrale organer. Han var også med Aps illegale ledelse (Partiutvalget – PU)3. Ivar Hobbelhagen ble utnevnt som medlem og sekretær i FU fra januar 19454.

Etter frigjøringen hadde FU kontorer i Torggt 10, der Hobbelhagen og sekretæren i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund, Aron Ask, skrev ut passersedler til arbeiderbevegelsens eiendommer, etter oppgave fra den illegale ledelse i hvert enkelt forbund e.l. Det ble ført streng kontroll, og mange ble avvist inntil de var blitt «klarert»5. Hobbelhagen deltok også på det første møte i LO-sekretariatet etter krigen (8. mai), idet dette var et fellesmøte med FU. Ledelsen av LO ble nå ført tilbake til de ordinære organer, men de ledende folkene fra FU fortsatte lenge å møte i Sekretariatet, blant dem Hobbelhagen6.

Ivar Hobbelhagen var den første av Youngstorgets «sersjanter» som bestyrte det hemmelige rom 906 der man lyttet på alt og alle i Folkets hus etc.7. Ifølge Ronald Bye var8

«hans formelle stilling i LO fra 1950 uklar.

Sannsynligvis var Hobbelhagen en av de ‘sekretærer’ som ble finansiert over E-stabens budsjett, og som hadde til oppgave å samle inn og kanalisere etterretninger fra fagbevegelsens grunnplan til Øvrebøs register i E-staben.»

Jfr. henvisningen til «H. L.» i sitatet fra Konrad Nordahl foran. Det var nok Haakon Lie som formidlet disse koblingene.

Det fremgår også av Konrad Nordahls dagbøker hva Hobbelhagen skulle gjøre9:

«Han er vår etterretningsmann, samtidig som han skal organisere fraksjonsvirksomheten når det gjelder valg til landsmøter, til forbundslandsmøter og kongressen.»

Ronald Bye skriver10:

«Han var en nøkkel-operatør i de hemmelige aktivitetene på Youngstorget. I dette arbeidet samarbeidet han med den militære E-tjenesten, dels med en egen ‘arbeiderbevegelsens hemmelige tjeneste’ som besto av utvalgte tillitsmenn og rapportører på arbeidsplassene rundt om i landet. Han var knyttet til både LO og Arbeiderpartiet, og i særlig grad til Konrad Nordahl. Det var han som organiserte registreringen av kommunister. …

Og det var Hobbelhagen som sørget for å kanalisere slike opplysninger videre til sine samarbeidspartnere i de offisielle hemmelige tjenestene.»

Bare opplysningen om at Hobbelhagen, som var finansiert av E-tjenesten, sto for «fraksjonsvirksomheten» foran valg på alle de viktige LO-møtene, og sikkert også innenfor Ap, er oppsiktsvekkende og gir en selvstendig bakgrunn for det grep de E-folkene som visste om dette (Trond Johansen!) må ha hatt i mange år på toppfolk i Ap og LO.

Hobbelhagen døde i januar 1964.

1 «De visste alt», side 53.

2 Alfred Skar: «Fagorganisasjonen under okkupasjonen». LO/Tiden 149. Side 503.

3 Vidar Haugen: «Det norske Arbeiderparti 1940-45». Tiden 1983. Side 38.

4 Skar, s. 616.

5 Skar, s. 639.

6 Skar, s. 640 og 644.

7 Ronald Bye med Finn Sjue og Alf R Jacobsen som medforfattere: «De visste alt», Tiden forlag 1994. Side 10.

8 «De visste alt», side 39.

9 «De visste alt», side 54.

10 «De visste alt», side 53.