24.7.11 Oddvar Halvorsen

Oddvar Halvorsen (f. 1911, sønn av telekontrollør og stortingsrepresentant Harald Halvorsen og Mina Johnsrud, g. m. Margit Hauger) tok artium i 1930 og Gøteborgs Tekn. Inst. i 1936. Han var journalist i Arbeidermagasinet 1933, arbeider ved Standard Telefon- og Kabelfabrik fra 1934, senere formann (1935), tekniker (1936) og personalsjef samme sted1.

Under okkupasjonen kom Halvorsen med i redaksjonen for den illegale arbeiderbevegelsens avis «Fri fagbevegelse». Som redaktør for avisen oppnevnte LO’s sentralledelse Arnfinn Vik fra februar 1942. Viks form var imidlertid så kjent fra mange år som redaktør for «Arbeiderungdommen», slik at han ville bli avslørt hvis han skrev selv. Dette ble ordnet slik at det ble Oddvar Halvorsen som faktisk skrev avisen i samråd med Vik, i perioden februar 1942 til oktober 1943, da han måtte gå i dekning. Han hadde også før dette vært med i redaksjonen. Fra våren 1944 ble avisen trykket i Sverige, der Oddvar Halvorsen fikk ansvaret for redaksjon av den siste utgivelsen før frigjøringen. I mellomtiden var redaktøren Alfred Skar2.

I Sverige var Halvorsen knyttet til presseavdelingen i den norske legasjon i Stockholm, dvs. midt i overvåkingsmiljøet der. Etter krigen fortsatte han i det som da ble det sentrale overvåkingsmiljøet, Arbeiderbladet (fra 1945). I 1946 ble han personalsjef i STK (en bedrift som i alle år har hatt et nært forhold til E-tjenesten) der han var direktør fra 1953.

Han har vært medarbeider i Arbeidernes Leksikon, medlem av Statens Rasjonaliseringsråd 1949-66 (formann etter 1951), formann Statens Effektiviseringskommisjon av 1953, formann Tollstyret 1957-66, Statens Attføringsinstitutt 1961-64, formann i Forsvarets Rasjonaliseringsråd, medlem av komiteen for Arbeidsfysiologi og arbeidspsykologi, formann for jernbanekomitéen av 1960, medlem Rasjonaliseringsutvalget Oslo kommune siden 1964 og medlem av forstanderskapene i Akers Sparebank og Oslo Sparebank hhv. 1960 og 1971.

Halvorsen var medlem av styret i E-tjenestens dekkbedrift Norasonde 1960-61. Både som STK-mann (leveranser av telefonapparater etter FFIs avlyttingsvennlige prototyp3 kabler og annet utstyr) og Norasondemann (sammensetning av telefonapparater) hadde han nok god kontakt med de hemmelige tjenesters folk i Televerket og i E-staben.

1 Personopplysninger fra Hvem er Hvem 1984.

2 Alfred Skar: «Fagorganisasjonen under okkupasjonen». LO/Tiden 1949. Side 216, 383, 560, 563 og 597.

3 At prototypen kom fra FFI og at den var konstruert for optimale avlyttingsmuligheter er bekreftet av privat kilde.