6.5 S-tjenesten som sentralbord

Norsk Oljerevy hadde nettopp (1992) flyttet salgsavdelingen opp til Slemdal (de ansatte følte seg meget utrygge pga avlytting, innlåsing og gatespaning på Drammensveien). Telefonkapasiteten måtte da utvides fra fire til seks linjer i serie. På linje 5 begynte det straks å ringe inn folk som trodde de ringte til Forsvarets Overkommando. Dette mente flere var mystisk. Ramm ville tone det ned: «Slapp av, telefonnummer skifter, Huseby er rett over haugen fra Slemdal og det er ikke så rart at de gir slipp på noen nummer og får nye. Dere vet jo ikke en gang om dette nummeret tidligere har vært til kantinen, idrettshallen, gardeleiren, kjøkkenet eller andre uskyldige.»

Det ble likevel undersøkt, og det viste seg at nummeret hadde vært brukt av FO/S – sikkerhetsstaben. Våre egne kontakter sa det hadde vært brukt helt inntil nylig. Oslo Politikammer sa det hadde vært ubrukt i to år. Det tok ikke mer enn et par uker før feiloppringningene ga seg. Da var det jo litt rart om det var to år siden det var gått ut. Hvorfor skulle en rekke folk etter to år samtidig bla frem et gammelt nummer i en 14-dagersperiode, men aldri deretter?

Men den rareste telefonen kom fra Televerket i Ålesund. Teleoperatøren ville ikke akseptere at hun var kommet frem til Norsk Oljerevy. «Jeg ser jo på skjermen at jeg har forbindelse med FO. Noen der må ha viderekoblet telefonen midlertidig1. Gå nå pent rundt og finn hvem som er på besøk hos dere fra FO.» Men det var ingen. Da Oslo Politikammer skulle etterforske episoden, var det ingen som kunne huske noe som helst. Men vi fikk et varig minne. På linje 5 merket vi i to år deretter en akkurat så vidt registrerbar forsinkelse med å få summetonen, sammenlignet med de andre linjene2. Siden tok vi dette opp med Kontrollutvalget, som dekker både POT og S-tjenesten, men vi fikk aldri høre om noen etterforskning av dette. (Ikke noe annet heller, se senere.).

1 På digitale apparater kan dette gjøres av abonnenten ved å bruke en kode med # og *.

2 Dette konstaterte vi regelmessig ved å trykke ned linjetastene 1-6 i jevn rekkefølge. Den faste rytmen «Klikk-Sum» faller da inn i øret og det ørlille avviket kan merkes.