6.4 Fax på egne veier

Det er selvsagt også mulig å avlytte telefax – det er akkurat samme teknologi. Vi har imidlertid oppdaget at vi kan ha vært utsatt også for manipulering med fax. En gang sendte vi ut en viktig pressemelding til et tyvetalls redaksjoner. Mange hevdet ikke å ha mottatt faxen, noen med stor styrke. Det behøver ikke bevise annet enn rot i redaksjonene. Men en meget interessert journalist som ville undersøke om faxen virkelig var rotet bort, opplyste dagen etter at den var ankommet – dagen etter! Ihvertfall ikke fra oss. Men noen kunne jo ha hørt at noen i denne avisen undret seg over hvor den var blitt av, og ville stanse undringen.