25.9.3 Telenor i vår sak

Hermansen har vært sjef for Televerket/Telenor siden 1989, dvs. under brorparten av den avlytting vi har registrert rettet mot oss. La oss kort minne om hva vi har observert:

Romavlytting via telefon mot Setsaas i flere av hans boliger, bl.a. dokumentert ved tekniske prøver (se kap. 4 og 6)

Mens Setsaas bodde på Lindebergåsen gjorde han dessuten en rekke observasjoner (samt videofotografering!) av angivelig Televerks-personell som monterte og/eller demonterte egne sambandslinjer og/eller linjer for overføring av avlytningslyd mellom en rekke overvåkingsleiligheter som Setsaas hadde avslørt, samt i Setsaas’ egen lokale koblingsboks under spesielle omstendigheter som også ble registrert av naboene. Da man ved en anledning sjekket dette ble det også fra Televerket benektet at det hadde vært noen der, men benektelsen ble senere trukket tilbake. Det er verd å merke seg at bruk av privat leide telefonlinjer til avlyttingsformål er kjent fra Youngstorget, der Televerket satte opp en egen lytte linje mellom Folkets Hus og Bygningsarbeidernes Hus1

Lokal telefonavlytting mot Norsk Oljerevy i Drammensvn 10, dokumentert ved omfattende rapport fra spesialetterforskere, rapportert i detalj til Televerket som trengte innpå ett år for å svare at «det ikke var noe som tydet på at noen stjal tellerskritt» (se kap. 4.5)

Romavlytting via telefon mot Ramm/Norsk Oljerevy på Slemdal, dokumentert ved (i begynnelsen) markeringslys for påliggende linje som hadde åpnet seg selv, hyppig registering av sterkt forsinket summetone (pussig nok særlig plagsomt to ganger sammenfallende med viktige overvåkingsdiskusjoner i Stortinget), telefax fra innringere som bare mottok opptattsignal selv om det var nok av ledige linjer, og den såkalte «flyver-saken» (se kap. 6.2) da Oljerevyens salgsdirektør sågar kom direkte inn i avlytternes «bunkers» – samt en lang rekke merkelige avbrudd, begivenheter som måtte bygge på informasjon fra avlytting etc.

En linje til Norsk Oljerevy som i årevis gikk via Forsvarets sikkerhetsstab, dokumentert bl.a. ved uttalelser avgitt av Televerk-personell i Ålesund til eget vitne i vår gruppe, men aldri gjenfunnet av Oslo politikammer (se kap. 6.5.)

Avlytting og blokkering av modemlinje fra Ramms PC (se kap. 6.3) i 14 dager, hvoretter vi konstaterte at det var gjort tilslørende forandringer i oppføringer vi forut for det hadde interessert oss for

Observasjoner konsistente med romavlytting via telefon hos flere innenfor vår gruppe og hos våre ytre forbindelser (se bl.a. kap. 6.1)

I en periode hyppige observasjoner av angivelige Televerks-personer i telefonstolpen hos Norsk Oljerevy, ved en anledning benektet av Televerket at noen hadde noe der å gjøre

De gangene vi har bedt Televerket om hjelp, har det mao. ikke vært mye å få. Vi er da også gjort oppmerksom på at det finnes en egen hemmelig avlyttingsgruppe innen Televerket med direkte kommandolinje til tjenestene. I «De visste alt» heter det f.eks. om dette2:

«Dessuten deltar ‘Tor’, en dyktig teletekniker som er nøkkelpersonen i denne typen operasjoner. Hele det tekniske avlyttingsopplegget er hans verk. Han er ansatt i Televerket, den delen som heter Oslo Telefon Anlegg/OTA. Det er uklart om han gjør denne typen jobber i Folkets Hus på en slags politisk og vennskapelig basis eller om han er en av dem som assisterer Overvåkingssentralen fast når rom- og telefonavlytting skal gjennomføres. Under enhver omstendighet – «Tor» er uten tvil en svært dyktig fagmann. Han er en mester til å montere og skjule de små mikrofonene … og til å koble de rette ledningsforbindelsene.»

I Liers rapport til Mikkelsen (se kap. 18) omtales også «våre folk» i Televerket.

Det er vanskelig å tenke seg en så omfattende avlyttingsaktivitet på mange ulike måter uten en form for medvirkning fra Televerket, og uten at Televerkets toppsjef var informert. Det er meget lettere å forestille seg at Hermansen som den anvendbare og sentrale Ap-byråkrat han er nettopp ble plassert der for å tilrettelegge for tjenestenes virksomhet, om ikke annet, så for de helt lovlige delene av dette. At han dermed også tilrettelegger for de ulovlige, behøver han forsåvidt ikke være klar over.

1 Ronald Bye med Finn Sjue og Alf R Jacobsen som medforfattere: «De visste alt». Tiden forlag 1994. Side 68 f.

2 Ronald Bye med Finn Sjue og Alf R Jacobsen som medforfattere: «De visste alt», Tiden forlag 1994. Side 71.