25.9.4 Hermansen som avlyttingsoffer

Men vi stusset ikke så lite da det ble bekjentgjort at nettopp teledirektør Tormod Hermansen var den ene av de to personene som førstestatsadvokat Edward Dahl (Riksadvokatens etterforskningsgruppe) med brask og bram utropte til avlyttingsofre etter at han hadde henlagt oss1. Den andre var vaskeekte nok, nemlig Svein Muffetangen (se kap. 21.20.). Men en avlyttet Tele-direktør?

1 Bl.a. Dagbladet 5. juli 1994.