23.13 Post- og fax-virus

Til slutt kan vi ikke unnlate å nevne at Lund-kommisjonen har vært angrepet to ganger av det tidligere nevnte «post- og fax-virus». Vi benytter anledningen til å gi en samlet oversikt over dette virusets opptreden så langt vi har registrert det:

 • Det angrep førstestatsadvokat Edward Dahls kopimaskin da han skulle sende Østlund- dokumenter til Trondheim politikammer, og tre sentrale dokumenter ikke nådde frem (se kap. 21.6.)
 • Det angrep førstestatsadvokat Edward Dahls kopimaskin hver gang han skulle sende sine dokumenter ut til innsyn, slik at det nå ble produsert mange kopier av hvert avhør – mange av disse rene dekkhistorier – slik at det så ut som om man hadde gjort tre ganger så mye arbeid som i virkeligheten1
 • Dette var et pussig virus, for selv om noe ble kopiert mange ganger, ble mange andre dokumenter, bl.a. alt som omfatter Mossad, ikke kopiert i det hete tatt! Og omfattende fotografisk materiale, video etc. er heller ikke kommet frem eller omtalt. Litt av en appetitt for en kopimaskin!
 • Det angrep Justisdepartementets posttjeneste da Justisministeren skulle sende ved sitt oversendelsesbrev til Lund som vedlegg til hennes første brev til oss, og ikke gjorde det (se kap. 22)
 • Det angrep Justisdepartementets kopitjeneste da man ved samme anledning skulle sende vårt brev til Lund og bare kopierte brevet, ikke vedleggene (se foran)
 • Det angrep hele Regjeringens posttjeneste da Gro fant patroner i posten og ett av våre brever syntes bare å ha nådd frem til noen få adressater (se kap. 22)
 • Det angrep Lund-kommisjonens posttjeneste da bare første side i vårt brev til dem ble journalført, uten de to neste og uten alle vedlegg (se foran) (her er det gunstige forhold for virus, for all post sendes først på sirkulasjon før den journalføres, dernest må journalføreren være nokså lite motstandsdyktig og endelig må det ansvarlige kommisjons medlem som satt med den ene siden i hånden i månedsvis uten å reagere være det samme)
 • Viruset angrep ikke tannlege Alfred Nordeides brevkopier til Kommisjonen (se kap. 20.6.13) direkte, men det gikk rett videre på Kommisjonsmedlem Ingse Stabel som ikke informerte oss om alle «de oppsiktsvekkende nye informasjonene» om vår sak som sto i brevet, da hun hadde møte med oss ca en måned senere
 • Det angrep Leif A Liers kopimaskin da han oversendte dokumentene i vår sak til sin sjef Knut Mikkelsen, for der var alle «upassende» dokumenter fra oss og andre oppspist på veien
 • Det angrep Leif A Liers kopimaskin da han skulle sende over politidokumentene fra første fase i Ramm/Setsaas-saken til h. r. adv Tor Erling Staff (dette var i forbindelse med byrettssaken reist av Schjødt), og kopimaskinen bare ikke ville kopiere det kompromitterende notatet fra Lauritzen til Lier (se kap. 18.5)
 • Fra «Leve Videre»-saken kjenner vi til en rekke postmessige ulykker, bl.a. en som medførte at Oslo Politikammer klarte å henlegge en sak som aldri hadde forlatt Tønsberg Politikammer (de er flinke!)
 • Også fra «Leve Videre»-saken: Umiddelbart etter at en meget sentral advokat hadde avsluttet sitt liv ved hengning i en alder av 42 år, ble «Leve Videre»’s PC, der omfattende både gammel og ny korrespondanse med advokaten var lagret, angrepet av virus: All denne korrespondansen ble slettet.2

Det eneste sted vi kjenner til som er virusfritt, er Kontrollutvalget v/Hans Stenberg-Nilsen, som hverken ville motta eller produsere et eneste gram papir med bevismateriale. Der hadde viruset ikke noe å gjøre.

Så smittsomt som dette viruset er, anbefaler vi Kommisjonen å gå på virus-jakt. Kanskje enda en oppgave for Sikkerhetsstaben?

1 Det er etter hvert mange som har sett disse mappene, bl.a. to av våre advokater.

2 Leve Videre til oss.