23.12.5 Ketil Lund

Vi har ikke kunnet finne noe problematisk med høyesterettsdommer Ketil Lunds bakgrunn, til tross for at vi finner hans opptreden og virkelighetsfjernhet høyst eiendommelig – for å si det mildt. Det vi så langt er blitt stående ved, er at Lund må ha en enestående tillit til hele justisvesenet som sådan – og endog til tjenester han skal granske! Alle de forhold vi finner besynderlige kretser om dette tema: Dahl ville nok ha funnet det, hvis det var noe å finne i veggene på Lindebergåsen, politiet etterforsker konkrete enkeltsaker, Dahl har jo arbeidet så meget med Ramm/Setsaas-saken, Kripos-etterforskerne er jo så flinke politimenn. Økokrim er et trygt sted å hente folk fra, Sikkerhetsstaben er de beste til å sikre Kommisjonen mot avlytting osv.

Vi har referert bunkevis av uttalelser fra stortingsrepresentanter og mediafolk som slett ikke har denne automatisk frikjennende holdning. Det foreligger også fra oss og andre omfattende faktamateriale som beviser koordinering for å unngå etterforskning etc. Tilliten til sin egen yrkesstand må være meget stor når man tar verv som granskningsformann og suverent ser bort fra alle disse ikke-yrkesbrødrenes vurderinger. Så stor at vi vil si at den ihvertfall virker naiv.

Vi har også påvist at Lund systematisk har overhørt signaler fra Stortinget, presentert både i stortingsdebatter, media og i møter i Kommisjonen, om å ta vår sak alvorlig. Isteden har han altså lyttet til Edward Dahl, til tross for Stortingets like klare advarsler mot å gjøre dette. Spesielt bemerkelsesverdig er det at han aksepterte Dahls redegjørelse på et tidspunkt da Dahl etter eget utsagn hadde pause mens han overlot hele den viktige E-tjeneste-sektoren ugjort til Nygaard Haug-utvalget!

Vi hadde selv hatt møte med både Lund selv og hele Kommisjonen før Dahl slapp til, og følte – understreket ved sterke uttalelser fra flere utvalgsmedlemmer – at vi hadde fått «snøret i bånn». Er disse folkene så svake at de holder seg til «sist ærede taler» til enhver tid?

Vi viser til en rekke av hans vurderinger og avgjørelser gjengitt tidligere i dette kapitlet, herunder hvordan han har valgt ut etterforskere som dels kommer direkte fra tildekningsutvalget til Edward Dahl, og dels er underlagt Økokrim-sjefen Lars Oftedal Broch som har vokst opp i kombinasjonen av to Ap-dynastier med alle slags Ap-toppfolk som husgjester, og sammen med 200 jevnaldrende jødiske barn som idag har sentrale posisjoner i Israel.

Det hadde ikke vært vanskelig å finne solide politifolk rundt om i landet som ikke hadde noen slags forbindelser til de overvåkingskåte Ap-dynastiene eller Israel med sitt Mossad.

Legg så til gjennomgangen av tre av de øvrige kommisjonsmedlemmene foran. Noen personer med tvilsom habilitet kunne man forstå, men er virkelig Ketil Lund så grenseløst naiv at ingen bjeller har ringtog ingen undersøkelser eller vurderinger er gjort – enten vi snakker om Regine Ramm Bjerke, Ingse Stabel, Berge Furre, Sturla Osen, Bjørn Tvete-Berger eller Lars Oftedal Brochs underordnede. Han tar sjanser!

En av sjansene er at han lider Nygaard Haug’s skjebne: De som burde snakke til Kommisjonen, tør ikke. Vi kjenner til at det faktisk er blitt slik:

  • Det finnes folk fra E- og S-staben som ikke tør forklare seg pga Regine Ramm Bjerke og hennes far
  • Det finnes folk i Justisdepartementet som ikke tør forklare seg pga Ingse Stabel og hennes nære vennskapsforhold til ekteparet Bjørn og Agnes Nygaard Haug og indirekte til Statsministeren og Faremo samt mange andre i Justisvesenet
  • Det finnes folk som reagerte da Ketil Lund uttalte i NRK/TV1 at Nygaard Haug var blitt tatt for hardt av noen stortingspolitikere. Det var en kjempetabbe av Lund å delta i denne debatten, der han ikke hadde noe som helst å gjøre! Han har ikke lært at det finnes anledninger «der det gjelder å holde munn»?
  • Endelig vet jo alle at Haakon Lie nektet å snakke med Berge Furre tilstede, ut fra en viss moralsk tyngde. Vi er redd for at det finnes andre som har tenkt lenger, og ikke vil møte i noen Kommisjon med Furre som medlem.

Vi skulle også gjerne vite hvorfor Finn Sjue – som vi har fått opplyst – har så lett adgang til Kommisjonens medlemmer og etterforskere – er dette godkjent av Lund?

1 «Sommeråpent» i NRK-TV 7. juli 1994.