21.39.1 … og for romavlytting via telefon

Legg også merke til at bunkeren ble revet først i slutten av 80-årene, og at Aftenpostens kilder snakker om aktiv avlytting til slutten av 1970-årene. Dette stemmer meget godt tidsmessig overens med utfasingen av avlyttingen f.eks. i Folkets Hus. Fra ca 1980 kommer nemlig ny teknologi, bl.a. romavlytting via telefon, på banen i full skala. Denne teknologien har vært anvendt i mange år tidligere (den første historien er fra 1964), men i 1980-81 er rapportene fra folk som får sine egne samtaler o.I. avspilt særdeles tallrike. Avdøde overvåkingssjef Gunnar Haarstad skriver i boken «Hemmelig tjeneste»1:

«Vi hadde tidligere hatt noen klagesaker hvor folk opplyste at de ved bruk av telefonen hørte samtaler de tidligere hadde deltatt i. Det var ikke ofte slike tilfeller ble kjent, men høsten 1980 kom de plutselig i mengdevis. Bare i løpet av to måneder tolv saker – de fleste i Oslo, men også på Vestlandet og I Nord-Norge …

Meldingene fortsatte å komme til langt utpå vårparten 1981 da det hele dabbet av. Politiet etterforsket i alt 23 slike saker, med stor geografisk spredning. …»

Vi skal komme tilbake til Haarstad.

Vi har i dette kapitlet beskrevet seksten slike rapporter som vi har funnet gjennom vårt arbeid, eller sytten hvis vi regner med oss selv, der ihvertfall Anne Mevolds opplevelse vedr «flyger-saken» skulle være talende nok. Alle disse viser helt tydelig romavlytting via telefon. I ytterligere tre saker er det klare indikasjoner på det samme.

Det er nå påfallende at vi i hele vårt materiale av avisutklipp med dekning av disse sakene, kommentarer fra avisene, kommentarer fra myndighetene osv., kun finner to-tre steder der romavlytting via telefon er nevnt som fenomen. Det er først VG i juli 19942:

«Andre … mener at de angivelige båndavspillingene også kan skyldes uhell i forbindelse med ‘infinity transmitter’ – en spesiell form for romavlytting via telefon.»

«Andre» er her ingen annen enn Setsaas selv, som har redegjort for dette fenomenet for alle som ønsker informasjon, men bare journalistene Bøe og Sønstelie i VG – som er 100% hederlige journalister og meget godt informert – har bragt det videre til leserne.

Den andre referansen er Stavanger Aftenblad i oktober 19943

«ROMAVLYTTING ER FORKLARINGEN: – Folk som hører sine egne telefonsamtaler avspilt, har vært utsatt for både telefonavlytting og romavlytting, sier redaktør Hans Henrik Ramm i Norsk Oljerevy i en kommentar til den mulige avlyttingen av Statoils plattformsjef Margareth Øvrum. …»

Deretter gjengis et intervju med Ramm som helt korrekt og presist beskriver den teknologien vi har redegjort for her i boken for romavlytting via telefon. Også her har vi å gjøre med en helt uavhengig og 100% hederlig journalist, oljemedarbeideren Arnt Even Bøe i Aftenbladet.

1 Gunnar Haarstad: «Hemmelig tjeneste». Aschehoug 1988. Side 186-87.

2 VG torsdag 7. juli 1994.

3 Stavanger Aftenblad 1. oktober 1994.