21.34 Øystein Hedstrøm

Stortingsrepresentant Øystein Hedstrøm (Frp) var redd for at hans kontor i Stortinget var avlyttet, og ville i 1993 be en privat avlyttingsekspert gjennomgå kontoret. Tjenestemennene i Stortinget overbeviste han imidlertid om at han burde benytte Forsvarets Sikkerhetstjeneste, men etterpå angret han seg1:

«Etter at fire mann fra Forsvarets sikkerhetstjeneste har gått gjennom hans eget stortingskontor, føler han seg nå i tvil om hvilken side de egentig er på.

– Hvilken garanti har vi for at ikke Forsvarets sikkerhetstjeneste sitter på begge sider av bordet under granskningen av hemmelige tjenester? Og hvilken garanti har vi for at disse menneskene ikke har vært involvert i samrøre mellom politikk og overvåkning? spør Hedstrøm.

Frp-representanten mener Stortinget bør hente ekspert fra andre steder enn Forsvaret når nasjonalforsamlingen skal sikkerhetssjekkes …

– De overkjørte meg, jeg tenkte det var ok at de tok den jobben. I ettertid ser jeg at jeg burde latt min egen ekspert går gjennom det først Derfor vil jeg nå be ham om å se på et annet Frp-kontor på Stortinget …

I to dager gjennomgikk de (FO/S) kontoret hans. – jeg fikk ikke lov til å være på kontoret mitt. jeg måtte banke på døra hver gang jeg trengte noe. Da de var ferdige, var det vanskelig å få informasjon om hva de hadde funnet …»

Hedstrøm setter her ord på hva mange tenker. Han bør hviske noen ord i øret på Lund-kommisjonen, som nettopp lar Forsvarets S-tjeneste sørge for kommisjonens sikkerhet. Vi minner om Nygaard-Haug-utvalget, som var så fryktløst at det endog hadde møtelokaler midt inne i kontorene til E-tjenestens innhentingsavdeling under Trond Johansen.

Hedstrøm bør imidlertid være oppmerksom på at ikke alle «private» etterforskere er helt «private». Noen drives sågar av sønner av ansatte i E-tjenesten, mens andre har så nære forbindelser med Lier i Oslo Politikammer og/eller med POT at de løper dit først hvis de finner spor av statskriminalitet. Vi har også selv vært borti en privat avlyttingsekspert – Lauritzen – som viste seg å «sitte på begge sider». Han tok endog betalt fra begge sider, men Hedstrøm slapp ihvertfall å betale S-foIkene.

1 Gjengitt bl.a. i Arbeiderbladet 5. juli 1994.