21.35 Avlytting av Regjeringen Borten

Per Borten uttalte i TV-programmet «På Sparket» i 19911 med referanse til sin statsministertid:

«Det er ingen tvil om at telefonen ble forsøkt tappet, men jeg har ingen formening om hvem som skulle ha gjort det.»

Ifølge riksadvokat L. J. Dorenfeldt ble saken etterforsket i 5 år uten at noe kunne bevises eller motbevises2.

Til Dagbladet fortalte Borten i 19933:

«Statsministeren fikk besøk av to amerikanske etterretningsfolk, som ba Borten forlate sitt kontor mens de arbeidet, angivelig for å avdekke hemmelige mikrofoner. … Jeg vet idag at dette var etterretningsfolk, og jeg er overbevist om at de hadde nær kontakt med norsk etterretningsvesen. Den viktigste hensikten var etter alt å dømme å installere det mest avanserte avlyttingsutstyr på mitt kontor.»

(Se også kap. 25.24.)

1 Gjengitt bl.a. i Arbeiderbladet 5. juli 1994.

2 Samme.

3 Dagbladet 2. desember 1993 s. 12.