25.2 Aps private spionasje mot Stortinget

Ifølge Bye/Sjues bok heter det at1

«Helge Spilhaug har ledet en egen organisasjon som har drevet med ulovlig overvåking og kartlegging – på oppdrag fra de hemmelige tjenestene»

Sjue vet hva han snakker om. Vi har allerede konstatert (kap 24.5) at Spilhaug-apparatet var og er en vaskeekte del av det norske forsvar, reservert for Aps bruk ved hjelp av en superhemmelig tilknytning til HV og E-tjenesten v/Trond, og oppdragsgiver for mange «kjettingmenn», en av dem Sjue selv.

Vi har også redegjort for hvordan dette apparatet faktisk klarte å skaffe seg mer eller mindre kontroll over et politisk parti – helt eller delvis – til å stå for endel av de øvelser som «den fjerde» ikke kunne utføre i klesdrakten til FO/E og ikke en gang i Tronds datter-avdeling som var leieboer i POT. Da tok man bare på seg de mørkerøde gevanter som henger klart i skapet til bruk til enhver tid, og utfører operasjonene i den forkledningen. Det dreier seg nok om et særdeles fargesprakende klesskap, som kan åpne dører både til den ene og den andre politiker i og utenfor Stortinget, og løsne tungebånd til å fortelle om med- og motspillere både i eget parti og i andre. Er forkledningen god nok, tenker nok ikke den intervjuede seg at alle indiskresjonene man forteller den hyggelige og dannede gammel-AKP’eren kan komme til å gå direkte langs usynlige kanaler til Spilhaug/Frigaard og derfra til Trond, Youngstorget og statsministeren!

Klassekampen har, vel fortjent, fått rykte på seg for å drive redelig journalistikk. Det man forteller «off the record» blir behandlet tilsvarende. Alle sitater er vanligvis korrekte. Da kan man snakke fritt. Lite aner man at det bare er en del av videreformidlingen som blir redigert etter Sigurd Allerns solide presseetiske prinsipper!

Det er forbløffende hvordan virkeligheten kan fortone seg annerledes i felten enn f.eks. i Stortinget, og enda mer annerledes enn f.eks. i Nygaard Haug-utvalgets verden. Vi har kanskje vært for streng mot henne. Hun skulle jo bare granske E-tjenesten, og nøyde seg med å kikke i noen arkiver som det med store bokstaver står E-tjenesten utenpå. Hun kunne jo ikke vite at hun burde ha gransket både Faremo, kjettingfabrikker, vernede bedrifter og marxist-leninister (ved siden av en rekke andre, f.eks. Forsvarets Byggetjeneste under general Sven Aage Hauge). Kanskje også Frimurerlosjen, se kap. 25.26.2).

Men for Stortinget må dette være viktig informasjon. Vi har identifisert ihvertfall to karer som i årevis har operert i forhold til statsråder, stortingsrepresentanter og andre, tilsynelatende med normal journalistisk virksomhet. Samtidig har de fremstått med den aller største troverdighet som kunnskapsrike avslørere og forfattere.

Det skulle gi et meget klart bilde av hvordan Ap og deler av de hemmelige tjenester betrakter Stortinget som institusjon. Det er lenge siden de leste om Grunnloven, parlamentarismen og «All makt i denne sal». I regjeringskontorene brer det seg en sykdom der Stortinget i beste fall betraktes som en slags målgruppe og meningsdanner på linje med media og fagpressen, og derfor åpen mark for manipulering på linje med de andre. Langs kjettingkanalene anses Stortinget neppe som mer enn et samlingssted for plageånder som iblant kommer i veien for den virkelige maktutøvelsen her i landet.

Her kommer også inn en del av forklaringen på Aps tilsynelatende politiske moderasjon og frimarked-orientering: Hvorfor bråke med å skaffe seg kontroll-lover i Stortinget når vi likevel kan bestemme hvem som skal leve og hvem som skal dø (nå snakker vi om bedriftslivet!) helt direkte i hvert enkelt tilfelle? Det er ikke så galt med et fritt marked når vi kan plassere en uendelighet av usynlige tommeltotter på veiemekanismene i dette markedet!

Vi har notert oss at anmelderen Jon Selås i VG undrer seg over hvorfor Gerhard Helskogs TV-2-programmer «Bak din rygg» ikke avslørte2:

«ett ord … om AKP-ernes væpna rev’lusjon – som eventuelt en overvåking kunne avslørt. Og det enda Finn Sjue sitter i filmens redaksjon …»

Eller nettopp derfor?

Vi har også notert oss en kommentar i Arbeiderbladet ved bladets medarbeider Are Kalvø, der han først dystert skuer ut over en fremtid med stadig nye romaner, nøkkelromaner, avsløringsbøker, TV-programmer etc. om «Mørke i de hemmelige rom uten lys» i stadig nye varianter, forfattet av Finn Sjue, Alf R Jacobsen, Ronald Bye og Gerhard Helskog. Han konkluderer3:

«Er alt dette tilfeldig? Er det eit ledd i noko større? Blir vi ført bak lyset av disse mandige mennene? Eg berre spør. Og svara er mer skremmande enn vi kan tenke oss.»

Vi ville, som man forstår, nøyd oss med to av disse navnene. Bortsett fra det, gjør vi Kalvøs tre spørsmål til våre. Hadde vi bare hatt noen dusin Kalvøer i dette landet!

1 Ronald Bye og Finn Sjue: «Norges Hemmelige Hær». Tiden 1995.

2 VG 9. november 1995.

3 Arbeiderbladet 25. november 1995.