25.1.12 Kronologisk oversikt over Syse-saken m v

For den som ønsker et nærmere selvstudium av de mange spesielle begivenheter i Syse-saken sammenholdt med andre relevante forhold har vi utarbeidet en kronologisk oversikt:

1987: Ronald Bye utgir «Sersjanten» og legger ikke skjul på at han vet meget mer

1988: CC utgir «Vår hemmelige beredskap»

1989: Viggo Johansen og Pål T. Jørgensen: «Edderkoppen»

1989: Tungtvannssalget til Israel kommer i et kritisk lys

04.10 1989: Lysebu-erklæringen fremlegges

16.10 1989: Syse-regjeringen utnevnes i Statsråd.

Høst 1989: Johan M Setsaas inngår avtale med Leseselskapet A/S om bokutgivelse

Høst 1989: Vegard Bye henvender seg til Riksadvokaten vedr Lillehammer-saken og hovedmannens identitet. Iver Frigaard (POT) forfalsker historien: Sier at politiet under etterforskningen hadde utelukket Harari. Det motsatte var sant. Han var identifisert og etterlyst. Riksadvokaten modifiserer versjonen (ikke nok grunnlag for å identifisere), og må derfor ha behandlet saken.

Jan 1990: Det etableres kontakt mellom Bye, Setsaas og Aamodt i Leseselskapet A/S om Lillehammer-saken. Avlyttet møte mellom de tre. To «Harari»-kjennere møtes!

Vår 1990: Vegard Bye utgir boken «Forbuden Fred» der Harari identifiseres

06.06.90: Justisminister Else Bugge Fougner feilinformerer Stortinget vedr hovedmannen på Lillehammer

1990: Per Olav Reinton: Bok om E-folk i alle redaksjoner

Sommer 90: Hans Henrik Ramm m fl flytter inn på Slemdal der det opprettes kontorer og opererer personer som direkte eller via nær tilknytning representerer det aller meste av trusselbildet for «den fjerde», sett fra dennes synspunkt

Høst. 90: Karstad-utvalgets rapport (om det ikke-legale ytre apparat) på vei til Regjeringen, og rykter om avsløring av Mossad/ asylsøker -saken verserer

14.08.90 (ti): Alf R. Jacobsen konfronterer næringsminister Petter Thomassen med Anker-Sønnak-saken, «vi skal ta dere nå».

16.08.90 (to): VG kjører saken med verdenskrigsoverskrifter, hverken Syse eller Thomassen kommer til orde

16.08.90 (to): Thomassen sender etter oppfordring VG fax med detaljert orientering om saken.

18.08.90 (lø): Thomassens svar kommer på trykk. Saken dør langsomt ut over noen uker

29.08.90 (ti): Utenrikskomiteen på Afrikatur. VG: Gro Harlem Brundtland og Anne Enger Lahnstein «snakket forholdsvis fortrolig sammen om regjeringssituasjonen»

14.09.90 (fr): VG kjører Brønnøysundsaken med verdenskrigsoverskrifter.

15. 09. 90 (lø): Syse engasjerer revisor og advokat

15.09.90 (lø): Aftenposten påstår «tredje bygård». Syse nekter. Aftenposten kjører likevel. I ettermiddagsorganet dementeres saken, som skyldtes Aftenpostens egen ombrekningsfeil.

17.09.90 (ma) NRK-radio (Honerød): Når må Syse gå?

17.09.90 (ma): Aftenposten på lederplass: Syse må gå!

18.09.90 (ti): Karstad-utvalget avgir innstilling

18.09.90 (ti): Dagbladet med «Syses hyttekupp». Stort oppslag, dementeres siden i lite oppslag

19.09.90 (on): Statssekretær Anton Skulberg (Sp) røper for to kolleger fra Høyre at Sp hadde bestemt seg for at Syse måtte gå.

20.09.90 (to): (Ca.) Finn Sjue forsøker å sette «siste spiker» i Syses kiste

20.09.90 (to): Sp innkaller til ekstraordinært landsstyremøte.

20. 09. 90 (to): Stavanger Aftenblad: Pressen må roe seg ned.

21.09.90 (fr): Setsaas i møte med Frigaard/POT, informerer om Mossad/norsk tjeneste i aksjon mot ham med romavlytting m v, nevner at eneste kjente motstander er Redd Barna/Annæus Schjødt og avslører sine kunnskaper om Lillehammer-saken og om at Else Bugge Fougner må ha feilinformert Stortinget. Avtaler nytt møte mandag 24. 10 kl 1000.

21.09.90 (fr): Syse legger frem rapporter fra revisor og advokat. Kun Brønnøysund-saken tilbake som kritikkverdig. I mellomtiden er det reist en lang rekke andre «Syse-saker» som viser seg basert på gal lovfortolkning etc.

21.09.90 (fr): Advokatfirmaet Schjødt engasjerer seg i Syse-saken.

22.09.90 (lø): Gudleiv Forr i Dagbladet: Noen fisker i rørt vann.

24.09.90 (ma): Setsaas på annen gangs besøk i POT etter avtale med Frigaard som var opptatt, møter Gald og oppdager at Frigaards møte er med Schjødt. Urdal til oss senere: I denne perioden hendte det at Schjødt besøkte Frigaard 2-3 ganger i uken. Gald: Ring imorgen.

24.09.90 (ma): Gro Harlem Brundtland «slakter» advokatrapporten. «Umulig å ha full tillit til Syse.» Petter Thomassen: Saken skulle åpenbart brukes i kamp om regjeringsmakt.

25.09.90 (ti): Dagbladet avslører at advokat Ole Løken som i VG har fremstått som objektiv ekspert faktisk var engasjert og betalt av VG

25.09.90 (ti): Setsaas ringer Gald i POT. Gald: «Vi avventer». Ventet han på regjeringsskifte?

26.09.90 (on): H r adv Hjort ringer Gald: Gald: «Vi avventer».

27. 09. 90 (to): Gro Harlem Brundtland krever granskning av Syse-saken.

27. 09.90 (to): Sp vakler i spørsmålet om granskning

28.09.90 (fr): Andreas Skartveit stiller spørsmål om advokaters «betalte meninger»

30.09.90 (sø): Søndag-Søndag minner om blåkortsaker og Gro’s straffeskatt i 1975. Ingen reaksjon om dobbeltmoral.

01. 10.90 (ma): Annæus Schjødt og Cato Schiøtz svarer Skartveit, påberoper seg uhildethet selv om VG betaler

04. 10.90 (to): Professor Andenæs avviser behov for granskning

05. 10.90 (fr): En samlet regjering avviser granskning, henviser til ordinære myndigheters saksbehandling. Ap vil ta opp saken i Stortinget.

14.10.90 (sø): Senterpartiets landsstyre avviser å kaste Syse på Brønnøysund-saken m v men legger opp strategi for regjeringskrise på EØS-saken. Krav om at industrikonsesjonsloven ikke må endres er brudd på Ly sebu-er klær ingen.

18.10.90 (to): Gro Harlem Brundtland legger ut politiske agn vedr industrikonsesjonsloven etc. til Sp under trontaledebatten

20. 10.90 (lø): Morgenbladet og Søndag-Søndag avslører at familien Brundtland gjennom fire år har brutt Brønnøysund-bestemmelser etc. etter minst fire paragrafer i en sak mye verre enn Syse-saken, men ingen andre media «legger merke til» dette.

25.10.90 (to): Handelsminister Kaci Kullmann Five legger frem EØS-redegjørelse i Stortinget. Redegjørelsen legges ut for behandling 29.10. Industrikonsesjonsloven vil bli hett tema. Regjeringen nedsetter regjeringsutvalg.

28. 10.90 (sø): Utvalget har ingen løsning. Sp meddeler at partiet vil forlate Regjeringen. Statsministeren foreslår fortsettelse uten Sp, evt. bare Høyre. Ingen standpunkter til dette fra de andre.

29.10.90 (ma): Syse kunngjør sin avgang for Stortinget, innleverer avskjedssøknad til Kongen, og henviser til stortingspresident Jo Benkow for å finne det beste regjeringsgrunnlag.

29.10.90 (ma): NRK klarer å få Tromsø-ordfører og valgkomiteformann Erlend Rian (H) til å kreve Syses avgang som partileder.

29.10.90 (ma): Høyres Arbeidsutvalg foreslår ren Høyre-regjering basert på Lysebu-erklæringen inntil de andre vil tre inn igjen. Kristelig Folkeparti sier ja til forslaget. Senterpartiet erklærer at Ap må overta regjeringsmakten.

30.10.90 (ti): Stortingspresidenten i formelle møter med partilederne. Drar til Slottet og anbefaler Kronprinsregenten å innkalle Gro Harlem Brundtland.

30.10.90 (ti): Gro Harlem Brundtland mottar oppdraget, holder samtaler med Sp, SV og KrF og melder til Kronprinsregenten at hun kan danne regjering.

03.1 1.90 (lø): Gro Harlem Brundtlands tredje regjering utnevnes i Statsråd.