25.2.1 Ingebrigtsen ler

Den da avtroppende E-sjef, kontreadmiral Jan Ingebrigtsen, ble i et intervju med Aftenposten i 1985 spurt om det finnes påvirkningsagenter som driver desinformasjon i Norge1:

«- Det måtte være norsk presse, ler Ingebrigtsen. – Den militære etterretningstjeneste har ikke dette felt som ansvarsområde,»

Men den gjør det, likevel2.

Journalisten var forøvrig Knut Falchenberg, sønn av en av Ingebrigtsens mest betrodde E-koIleger, dessuten frimurer og medlem av veteranIosjen3. Hans intervjuobjekt Ingebrigtsen er et annet losjemedlem4! Det er ihvertfall ikke desinformasjon! (Om betydningen av frimurer-fellesskapet, se kap. 25.26.2).

Og mens Ingebrigtsen ler, spør vi: Hvor kommer de fra, alle provokatørene som periodevis renner ned korridorene i Stortinget, kontorene til granskerne og dørene våre?

1 Aftenposten 7. september 1985.

2 I visse tilfeller er desinformasjon endog i Norge et legitimt arbeidsfelt for E-tjenesten, men det er under krig eller i en krigslignende situasjon. I fredstid må desinformasjon kun rettes mot fiendtlige nasjoner og deres representanter – men aldeles ikke mot lovlige norske borgere eller Stortinget!

3 Matrikkel over Den norske frimurerorden 1994/95, side 302.

4 Matrikkel over Den norske frimurerorden 1994/95, side 360.