25.19.2.4 Gjennomføringen

Ca. én mnd før drapet på Lillehammer (21. juli), dvs. i slutten av juni, fant det sted et møte mellom en Mossad-delegasjon på seks personer og Krupp på hans gård på Hundorp, med påfølgende møte på Birkebeineren på Lillehammer (dette er en egen historie som dokumenteres i kap. 25.19.3 som følger nedenfor).

På dette tidspunkt var øvelsen ennå ikke gjennomført, dog ferdig planlagt av Krupp/Bjålie og man var inne i én ukes beredskapsfase.

14. juli dro Mossadagenten Kemal Benamane fra Zürich til Oslo, samtidig som dette utløste en rekke disposisjoner/forflytninger fra Mossad i retning Oslo, dels direkte fra Tel Aviv og dels fra Stockholm der tre av gruppens medlemmer allerede hadde oppholdt seg siden 9. juli. Ca. 16. juli var Mike Hararis drapsteam på plass i Oslo for viderereise til Lillehammer. 21. juli ble Bouchiki henrettet på Lillehammer – dvs.7 dager etter Benamanes avreise fra Zürich.

Syv dager – det samme som beredskapstiden!

For ordens skyld: Vi vet at major Krupps Blue Mix-øvelse ble gjennomført i juli. Vi vet også at det sto et «safehus» med nøkler for 15 personer klar i Stockholm, leiet for 6 mnd av Mossad-folkene som oppholdt seg der på forhånd og samtidig hadde møter med svenske IB, nær samarbeidspartner til den norske E-staben/Stay Behind (se kap. 25.19.7.1). Alt tyder på at de fleste agentene fra Lillehammer ble evakuert enten direkte som del av VIP-hovedevakueringsøvelsen eller i forlengelsen av denne med alle fasiliteter tilstede. Resultatet er det samme!

IB/E-staben i Sverige har ferdige samarbeidsplaner med Blue Mix om evakuering av bl.a. sitt Kongehus til Norge og videre, og utvilsomt tilsvarende planer for evakuering motsatt vei, dvs. klar bane for Mossads Lillehammer-team f.eks. på vei til leiligheten i Stockholm!