25.19.2.3 En ukes beredskap

Utover våren og forsommeren var de to planene ferdig utarbeidet og strengt adskilt fra hverandre, og MI6/London iverksatte én ukes beredskap. Det er nå interessant i korthet å merke seg at

  1. Mossad Norge er kjent med øvelsen og deltar i utarbeidelsen av øvelsen fra tidlig på året 1973
  2. Hva hindret Israel Krupp fra dette tidspunkt å informere Tel Aviv om at en slik øvelse var under utarbeiding – og som øvingsleder sammen med kapt Gunnar Bjålie å planlegge evakuering av det personell de måtte ønske?
  3. En av drapsmennene på Lillehammer i juli 1973 – eksekutøren Jonathan Ingleby – hadde britisk tjenestepass (utstedt av britisk UD) og dessuten israelsk statsborgerskap, var en av de to personer som antakelig flyktet med Kiel-fergen ved at POT «lå lavt» og lot dem dra. Ingleby var utdannet skarpskytter og skulle angivelig også ha vært agent for MI6 ifbm IRA! (Vi minner forøvrig om forsøket/planleggingen fra MI6 for noen få år siden om via Stay Behind/Norge å sende en norsk vernepliktig offiser med bl.a. bakgrunn fra Libanon ned til IRA som provokatør ifbm påtenkt innbrudd og tyveri av norske militære våpen for «salg» til IRA.)