25.19.13 Hva vil nå skje politisk?

Vi har selvsagt begrensede forutsetninger for å vurdere dette, men vi har likevel stilt oss enkelte spørsmål:

Hva vil nå skje i Frankrike? Deltok også det franske Stay Behind/E-tjenesten i alle Mossads henrettelser? (Frankrike og Norge v/Jens Chr Hauge var Israels to samarbeidspartnere ved utviklingen av Israels atombombe.)

Hva med Italia, der Gladio (Stay Behind) allerede er avslørt i forbindelse med en rekke kriminelle handlinger?

Hva med Sverige, der vi nå har avslørt meget sannsynlig medvirkning fra myndighetene? Har det skjedd tilsvarende ikke oppklarte drap der?

Hva med Storbritannia og vårt forhold til MI6?

Hva med Stay Behinds videre stilling i Norge?

Hva norsk politisk etterkrigshistorie?

Hva med norsk rettsvesen – hvilken situasjon befinner vi oss egentlig i i Kongeriket? Vi har merket oss at Erling Folkvord mener at1

«Hvis Lund-kommisjonen ikke tar jobben med å samle inn alle opplysningene fra dem som vet, må en egen gransking klarlegge graden av og formen av norsk medvirkning til dette drapet»

Men vi har også merket oss hva som vil bli forsvarsmelodien.

1 Dagbladet 7. januar 1996.