25.19.12.8 Operasjon Hanibal

Det er ikke uvanlig at Mossad får hjelp fra europeiske hemmelige tjenester uten at de respektive myndigheter (offisielt) kjenner til det. Et annet eksempel er den såkalte Operasjon Hanibal, en våpenhandel mellom Israel og Iran under Iran-Irak-krigen med tre vestlige E-tjenester som mellommenn, referert av Ostrovski1. Våpnene ble lastet i containere som først ble fraktet med båt til ulike italienske havner. Den italienske E-tjenesten SISMI sørget for at containerne kom i land og ble merket om, slik at det nå ut som italienske landbruksprodukter som skulle til Tyskland.

Den italienske E-tjenesten benyttet tre andre grupper til transportarbeid og annet praktisk arbeide. Den ene var det italienske Stay Behind, Gladio (se kap. 25.25.1); den andre var Gladios faste samarbeidspartner i felles terroristoppdrag, en spesiell frimurerlosje kalt «Propaganda Due», da forbudt, og en tredje, privat gruppe. I Hamburg overtok israelske sjåfører. Disse var såkalte oved mekomy, virkelige israelske studenter i Tyskland som fikk jobbe for den israelske ambassaden etter en sikkerhetssjekk. I Tyskland samarbeidet man med den tyske E-tjenesten BND (Bundesnachrichtendienst) gjennom flere BND-agenter hvorav en også var Mossad-agent.

Denne BND-agenten drev forøvrig lyssky operasjoner selv, i samarbeid med den gamle Lillehammer-sjefen Mike Harari og hans medsammensvorne general Manuel Noriega i Panama.

Fra Hamburg skulle lastebilene kjøre til en flyplass ved Kiel der lasten skulle inspiseres av en iransk agent. Derfra skulle bilene kjøre videre til Danmark for omlasting til danske skip under oppsyn av dansk E-tjeneste og dets Mossad-liason Paul Hensen Mozeb. Skipene skulle så gå til Iran.

Programmet gikk som planlagt til Hamburg, men støtte da på problemer. Danskene ba om en utsettelse, og man vurderte istedet utskipning over tysk havn. Dette medførte at statsminister Uwe Barschel i Schleswig-Holstein ble informert, men nektet å samarbeide. Til tross for at Mossad gjennomførte en oppkonstruert bakvaskelseskampanje som førte til at Barschel tapte valget, ble ikke problemene løst, og Mossad ble til slutt «nødt til» å myrde Barschel for å unngå eksponering av israelske agenter. Det er en annen historie. Poenget i denne sammenheng er at tre vestlige etterretningstjenester, den ene så nær som i Danmark, var med på å planlegge en viktig Mossad-operasjon over deres egne territorier, og ihvertfall tilsynelatende uten egne myndigheters godkjennelse, og at Gladio/Stay Behind og P2/Frimurerlosjen var involvert i Italia.

Hva kan ikke da ha skjedd før og etter Lillehammer?

1 Victor Ostrovsky: «Kampen om Mossad». Aventura 1994.