25.15 Partiansettelser – «fjerde tjeneste»

Det er de senere årene blitt rettet stadig sterkere oppmerksomhet mot Aps maktmisbruk i forbindelse med partiansettelser i sin alminnelighet. Dette er grundig belyst av dagspressen og ikke minst av TV-2. Vi gjør ikke en gang et forsøk på å kopiere den enorme listen over Ap-folk i alle slags ombud som f.eks. ble presentert av TV-2. Vi nøyer oss med å minne om den brede og tverrpolitiske (utenom Ap) forargelse dette avdekket, og ikke minst universitetsrektor Inge Lønning’s påpekning av at det var kritikkverdig nok, men at det virkelige ansvar lå på opposisjonen, som fortsatt tillater Ap å drive videre på denne måten.