25.14.4 Foreldreretten bør mistes

Kynikerne i Ap ofrer hva som helst av rikets sikkerhet når det trengs til fordel for sitt eget parti – om nødvendig også sine «egne barn».

Denne notoriske hensynsløsheten for å bevare ettpartistaten har også vi møtt daglig i mange år i form av kriminalisering, diskreditering og trusler og voldelige anslag og til slutt dekkaksjoner under personlig ledelse av statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren i nært samarbeid med landets riksadvokat.

Konsekvensene av Aps behandling av «Gerhardsens barn» og Aps misbruk av de hemmelige tjenester, både i forbindelse med Treholt-saken og ellers, gjør at vi må konstatere at vi har en «landsmor» som ofrer både barn og rikets sikkerhet til fordel for eget velvære.

Da må hun fratas den politiske foreldreretten.