25.14 Aps sikkerhet foran Rikets sikkerhet

Basert på konklusjonene fra vår egen sak, har vi bygget opp et meget bredere materiale gradvis, for ytterligere å påvise ikke bare «osmosen» som på «uforklarlig vis» presser systemets lojale folk gjennom det som skulle vært et skille mellom partipolitikk og forvaltning, men også den mer omfattende «sammensmelting» mellom Aps mektige bakkrefter og store deler av de hemmelige tjenester og andre deler av det administrative apparat – «den fjerde tjeneste».
Vi visste at hensikten med dette apparatet var å bruke alle midler for å sikre interessene til Ap som parti og maktbase samt de private interesser til alle som er innviet i systemet. Vi har oppdaget at det er meget verre. Ikke bare har man regnet «Rikets sikkerhet» som synonymt med «Aps sikkerhet» fra 1945 til idag, men sågar bevisst underordnet «Rikets sikkerhet» sin egen når det har vært nødvendig.