24.11.1.4 Sammendrag

  1. Arbeiderpartiet sto dette året foran en sikker politisk katastrofe pga. den kommende Treholt-avslør ingen, hvis ikke noe ble gjort
  2. Tidlig dette året ble regjeringen advart av to offiserer om at avlytting av Regjeringen kunne forekomme som ledd i illegal avlytting ved deler av E-tjenesten, at det fant sted sammenblanding mellom partipolitikk og faglig etterretning og at det var behov for å se nærmere på kontrollen av utenlandske tjenesters virksomhet i Norge.
  3. Det var allerede kjent ved selvstendige observasjoner at det sannsynligvis hadde vært avlytting av Borten- og Korvald-regjeringene.
  4. Likevel lot ansvarlig statsråd Sjaastad advarselen fra offiserene løpe ut i sanden, til tross for sine gode E-kontakter fra NUPI (eller på grunn av dem).
  5. Flere Høyre-statsråder snakket i denne tiden sammen om at de hadde mistanke om telefonavlytting.
  6. Den ekspress-innsatte forsvarssjef Hauge og Sjaastad anbefalte i mai Willoch å utstede sikkerhetsklarering som bragte Treholt inn på Forsvarets Høyskole.
  7. Høsten 1982 – under budsjettbehandlingen – reiste Ap mistillitsforslag mot Anders C. Sjaastad for virkningene av Aps eget dobbeltvedtak!
  8. Sjaastad husker lite eller ingenting om hva han gjorde med offiserens henvendelse.
  9. Nygaard Haug-utvalget konstaterte at Sjaastad ikke tok opp saken med noen i Forsvarets ledelse.