21.12 Willy Haugli

Willy Haugli ble utnevnt til politimester i Oslo i 1985 av justisminister Mona Røkke under Willoch-regjeringen. I sin bok «Tøffe år»1 refererer han til daværende ekspedisjonssjef Herman Berger i Justisdepartementet om bakgrunnen for valget av Haugli: Han skulle rydde opp i det som var blitt en stat i staten – beredskapstroppen ved Oslo politikammer og den nære forbindelsen til sjef for terroravdelingen ved Politiets overvåkingstjeneste, Iver Frigaard. Mona Røkke sluttet imidlertid kort tid senere, og Haugli følte at han siden aldri fikk skikkelig politisk ryggdekning for oppgaven.

1 Willy Haugli: «Tøffe år». Aschehoug 1995.