21.12.1 Vika og Frigaard

Det fremgår klart av boken hvorfor det var maktpåliggende å rydde opp omkring Iver Frigaard og hans forhold til Beredskapstroppen – ledet av Torleif Vika. Under Willoch-regjeringen var Frigaard flere ganger blitt innkalt til Herman Berger og forklart at POT ikke skulle blandet seg inn i innsatsoppgavene til beredskapstroppen, som var underlagt Oslos politimester. Men det hjalp ikke.

I april 1985 fikk POT et tips om tre mulige terrorister på vei til Fornebo. POT varslet Vika direkte, og beredskapstroppen rykket ut til Fornebo, der politimester Arnfinn Øverkil i Asker og Bærum reagerte skarpt. Vika ble bedt om å holde sine folk i ro inntil han fikk korrekt ordre. Likevel sendte Vika to av sine folk ut i avgangshallen i strid med Øverkils ordre. Øverkil sendte senere en krass henvendelse til Haugli, som ikke hadde vært inne i bildet i det hele tatt.

I januar 1986 inntraff noe lignende: POT mottok en uklar melding om mulige terroraksjoner mot jødiske mål i Skandinavia. Denne gangen fikk Haugli meldingen, og aksepterte å sette inn beredskapstroppen, men understreket: «Ingen hjelmer og maskingevær.» På TV samme kveld så han beredskapstroppen ved den jødiske synagogen i full mundur med hjelmer og maskinpistoler.

I februar 1986 ble Vika frabeordnet som sjef for beredskapstroppen av Haugli. Dette medførte etter Hauglis mening en serie med hevnaksjoner mot ham og aktiv innsats fra bl.a. Jon Kvikne (leder for Oslo politiforening), møbelhandler Arvid Engen, beredskapstroppens tidligere tillitsmann Ole Didrik Nyhus, den gang i Økokrim, politiinspektør Iver Frigaard og andre for å få ham kastet som politimester.