18.15 Stortinget avviser Dahl

Den eneste avisen som lot til å forstå poenget. var Arbeiderbladet, som presenterte nyheten om henleggelse med overskriften1:

«- AVLYTTING IKKE ULOVLIG»

Om dette skyldes ufrivillig løs omgang med spesialkunnskap, skarp analyse eller tilfeldighet, vet vi ikke, for avisen hadde ennå ikke mottatt vår tilsvarende analyse av pressemeldingen.

Men det fikk de de nærmeste dagene, sammen med grundig orientering om angrep ved truck, trailer, overfallsgjeng og skarp politihund, samt trusler, diskreditering, provokatørvirksomhet mot Stortinget og mot oss, Mossad-operasjoner i Norge, romavlytting via telefon etc. uten at det interesserte avisen. Mente den alt dette var «ikke ulovlig» også?

I artikkelen med den skarpsindige overskriften redegjorde avisen for politiske reaksjoner:

«To ledere av stortingskomitéer, Lisbeth Holand (SV) i justis og Petter Thomassen i kontroll og konstitusjon, sammen med saksordfører for de hemmelige tjenestene, Ingvald Godal (H), mener det vil være naturlig for den stortingssoppnevnte granskningskommisjonen ledet av Ketil Lund å se på Ramm/Setsaas-saken …

– Det er vanskelig å slå seg til ro med henleggelsen når den begrunnes med slike kryptiske meldinger. Det kan virke som om etterforskningen ikke har kommet til bunns i hva som har foregått, at noe fortsatt er litt åpent, sier Lisbeth Holand til NTB.»

Verdens Gang skrev2

«-STORTINGET HOLDT FOR NARR: – Saksordfører for granskingen av de hemmelige tjenester, Ingvald Godal (H), mener Riksadvokatens hysj-etterforskning har ført Stortinget bak lyset.

Wenche Frogn Sellæg, som forlot Stortinget etter siste valg, presiserer at hun ikke kjenner Dahl-gruppens resultater. Men ut fra hva hun har lest om henleggelsen – at hverken justisvesenet eller de mange innblandede offentlige etater er blitt etterforsket – har hun dette å si:

– Om saken er blitt riktig fremstilt, må henleggelsen enten skyldes dårlig etterforskning eller et meget dårlig mandat fra Riksadvokatens side.

Stortingsrepresentant Godal er tindrende klar i sin dom:

– Stortinget er holdt for narr! Ett år er bortkastet i forsøkene på å finne ut hva som egentlig har foregått i de hemmelige tjenester …

Godal fremholder at Riksadvokatens initiativ tok innersvingen på den folkevalgte granskning som lå i kortene i juni i fjor:

– Vi ville ha undersøkt om våre systemer fungerer. Vi ønsket bl.a. forklaringen på hvordan Ramm og Setsaas kunne bli oppfordret til å anmelde sin sak, for så å oppleve at saken ble henlagt av Oslo Politikammer uten etterforskning. Når dette ikke er undersøkt av Dahl-gruppen, er det ille.

– Du har selv vært avhørt av Dahl-gruppen?

– Ja, og da ga jeg temmelig klart uttrykk for hva Stortinget var interessert i.

– Hvem har holdt Stortinget for narr?

. Ja nettopp. Godt spørsmål. Jeg vil ikke svare mer på det.»

Dette er svært viktig. Både Sellæg og Godal bekrefter her at Stortingets vilje var å få gransket justisvesenets befatning med vår sak, spesielt forholdet mellom Liers plutselige etterforskningsiver som like fort ble vekk, og Kontrollutvalgets ikke-etterforskning.

1 Arbeiderbladet 11. juni 1994.

2 VG 13. juni 1994.