17.17 Statsminister Borten og Nygaard Haug

Per Borten sa til Dagbladet1 etter avgivelsen sommeren 1994 at han «reagerte med avmakt» over både Dahl-gruppen og Nygaard Haug-utvalget. Begge utvalgene hadde bare tatt med «en liten flik av det som har foregått».

Borten har i tillegg opplyst til oss2 at det var en rekke årsaker til at han ingen tillit hadde til Nygaard Haug-utvalgets konklusjoner. De skulle, i likhet med Mellbye-utvalget, beskytte det hemmelige Ap-Norge.

Det er i seg selv temmelig skammelig at man ikke sørger for at ihvertfall referatene fra møter med en tidligere statsminister og sentral politiker gjennom årtier holder standard. Dette gjelder spesielt for Per Borten, som i årevis er blitt hundset for sitt engasjement i dette temaet og burde spares for mer.

Det er ikke første gang Borten har dårlige erfaringer med overvåkingsgranskere. Tidligere personalsjef i Hydro, Magnus Hole Jacobsen, gikk i 1977 gikk ut med opplysninger om politisk overvåking i Norsk Hydro etter 18 års erfaring i Hydro og 8 år på personalsiden i NSB. Dette var to nøkkelbedrifter som fremmede makter hadde all grunn til å interessere seg for. Mye av virksomheten var sikkert helt berettiget. Poenget er at Arbeiderpartiet lenge etter fortsatt forlangte hemmelighetskremmeri. Da daværende Odelstingspresident Borten gikk ut med støtte til Hole Jacobsen med de kunnskaper som han som statsminister hadde fått bl.a. fra Andreas Andersen, ble hele komplekset sendt til Kontrollutvalget under ledelse av Jens Chr Mellbye, som avviste alle Bortens og Hole-Jacobsens faktiske opplysninger. Borten ble nå diskreditert. Men like i nærheten på sin benk i Stortinget satt en annen tidligere statsminister, Trygve Bratteli, som visste at Borten snakket sant, for vi vet i dag at Bratteli tok imot Mellbye’s frikjennende rapporter med den ene hånden. og rapporter om politisk overvåking på Youngstorget med den andre3. Og da var Bratteli mer sphinx enn noensinne, samtidig som statsminister Odvar Nordli tiet om det han visste. To Ap-statsministre lot således den borgerlige statsminister steke under hensyntaken til sitt hemmelige Ap-Norge.

Vi har nå en statsminister som opptrer på samme måte som Nordli og Bratteli den gang gjorde.

1 Dagbladet 6. juli 1994.

2 Vi har vært i kontakt med Borten båe på møter i Oslo og ved telefonsamtaler. Borten har for øvrig avslørt provokatører der særlig en hadde opptrådt både på Stortinget, hos Borten og hos oss, men statsadvokat Dahl beskyttet provokatøren.

3 Ronald Bye med Finn Sjue og Alf R Jacobsen som medforfattere: «De visste alt». Tiden forlag 1994.