17.18 Godals kilder og Nygaard Haug

Nygaard Haug-utvalget klarte å konkludere om Ingvald Godals kilder med at «det er lite sannsynlig at deres opplysninger er riktige» – uten å kjenne dem eller innholdet av deres beretninger! Det var samme kunststykke som da hun avskrev våre bevismidler, som hun heller ikke hadde sett.