Nasjonalstatens oppløsning

Er muslimer venner eller fiender?
Det forgår for tiden en hissig debatt om Islam. Noen mener at Islams inntog er Europas dødsdom, mens andre himler med øynene over slikt sneversyn og fremmedhat. Hege Storhaug og Per Fugelli har begge skrevet om emnet og dermed brakt bølgene i den norske andedammen til nye høyder.

Det andre sporet er EU. Det norske folk har aldri ivret etter medlemskap. Men det har de politikere, som folket valgte! Det har blitt til hele 4 norske EU-søknader og to folkeavstemninger med nei takk. Hvor kommer politikernes iver fra?

Boka Nasjonalstatens oppløsning forsøker å gå bak de ytre tegn i tiden og sette fingeren på dypereliggende årsaker til det forfal­let – eller forvandlingen – vi er vitne til.

«Per Fugelli appelerer til mellommenneskelig kjærlighet og kampen mot rasismen, et geopolitisk verktøy. Hege Storhaug velger å støtte jøder som de første offre for Islamsk innvandring – et geopolitisk verktøy – som ikke bare truer med å knuse jødene, men også oss andre.

Dermed splitter de Norge i to fiktive partier. Deres åndskamp har lagt et røkslør over den bakenforliggende politikken og yter dermed viktige bidrag til å dekke over elitens utrettelige arbeid for å etablere sin verdensregjering i et statsløst verdenssamfunn.»

I 1925 ble det utgitt en bok, som anbefalte å:

  • avskaffe alle landegrenser

  • etablere en verdensregjering

  • innføre engelsk som enhetspråk

Skjult i offentligheten:

  • forfatteren la grunnen for EU

  • han samlet Europas elite om ideen

  • han hylles av dagens politikere

  • boken er sensurert og unntatt offentlighet

Er det, vi opplever i dag, virkeliggjørelsen av bokens ideer:

Alle landegrenser redusert til formaliteter,

styrt av en verdensregjering under FN?

… og forresten: En FN-prognose tilsier

700 millioner inn­vandrere til EU frem til 2050!

De kaller det

REPLACEMENT MIGRATION

Bestill nå: the@innate.one
Betal med vipps: 94255403
Paypal oblente@gmail.com
eller bank: 9710 1133927

Papirutgave 166 sider, myk innbinding 248kr med forsendelse i Norge

Kjøp boken som PDF for 100kr