1 hektar til hver familie

10 mål jord til hver familie til evig arv og eie, hvor hverken jord eller avling beskattes.

Det er programmet til Anastasias bestefars folkeparti; hvor han i øvrig er eneste medlem ;- )

Dette høster kritikk fra mange. For vi «vet» jo alle, at moderne jordbruk er nødvendig og så effektiv som aldri før. Hvordan skulle det gå, om hver familie skulle innta 10 mål?

Så la oss ta en titt på tallene fra Statistisk Sentralbyrå.
Det store bildet gir at det er 17 innbyggere pr km2 land (ikke innsjøer) eller 60 mål til hver.

Når Anastasia taler om et familielandsted, så er det entydig noe annet enn den statistiske gjennomsnitts husstand i Norge. Den er nemlig 2 personer per husstand. Familielandstedet er nok snarere å forstå som foreldre og to barn. Det blir derfor utgangspunktet for følgende lek med tallene.

For en slik familie på fire er arealbruken i Norge i følge SSB:
– 1,5 mål hus og hytte med hager og p-plasser (1308m2)
– 0,5 mål butikker og offentlige bygg (565m2)
– 2 mål veier (1720m2)
– 9 mål åker (8948m2)
– 100 mål skog, resten er fjell og vidder

Om vi nå utelater den offentlige delen – 0,5 mål butikker og of. bygg og 2 mål veier – så blir det 1,5 mål hus, hage og hytte + 9 mål åker + skog og utmark til hver familie. Tenker vi den «vanlige» oppdelingen av et familielandsted med omtrent halvparten skog og resten til hus, tjern og åker, så er det altså plass til nesten dobbelt så mange mennesker i Norge. I stedet for teoretiske 1,5 millioner familier med fire kunne det altså bli plass til 2,5 millioner eller 10 millioner mennesker.

En familie kan feks bruke sine 4 mål slik:
– 1 mål til 800kg poteter
– 1 mål til 400kg korn
– 1 mål 300kg grønnsaker
– 1/2 mål frukt og bær
– 1/2 mål plen og blomster

Det skulle være tydelig at dette er mer enn nok til to voksne og to barn! Skulle vi finne på å dyrke så mye av maten på våre familielandsteder, så kan det jo være at både veier og butikker begynner å skrumpe igjen og åpner landet for enda flere familielandsteder.

Men hov, det var en viktig ting jeg glemte: Mat fra andre land. Hvert år kjøper vi 1000 kg jordbruksprodukter for hver innbygger i Norge, altså 3 kg til hver person hver bidige dag!
Det er med andre ord ikke norsk jord, som nærer oss idag. Vi kan altså herfra gå to veier:
Enten minke andelen av utenlandsk mat eller dele ut enda flere familielandsteder!