25.9.7 Gjengangeren Hermansen

Det er sagt at Tormod Hermansen er anvendelig – som poteten. Jobbmessig, sikkert. Vi har for vår del merket oss at han opptrer i en lang rekke roller med relevanse til vårt tema:

Underdirektør og departementsråd i Kommunal- og Arbeidsdepartementet, som hadde dekkbedriften Norasonde blant sine klienter, og som utvilsomt må ha tatt sin del av jobben med å gjøre forberedelser for Karstad-utvalget (vi minner om at KAD’s underlagte ledd Arbeidstilsynet var stor-oppdragsgiver for Spilhaug-apparatet gjennom konsulentoppdrag til firmaet Kjettingkonsulenten, se kap. 24.3.2.8.4.)

Departementsråd i Finansdepartementet etter Eivind Erichsen, strategisk plassert tidsmessig for forberedelsene til Karstad-utvalget også i dette departementet (herunder oppbygging av fonds og konti for forflytning/pensjonering av personell, kamuflert nedbygging av gamle, hemmelige finansieringsordninger etc.)

I denne egenskap mannen som stanset Finansdepartementets historie, fordi Ap i motsetning til alle andre partier mente den kom for nær «nyere tid», f eks. den tiden da man gjennomførte Karstad-utvalget

Sentralt plassert i det nye statskapitalistiske banksystem med alle muligheter for påvirkning av enkeltbedrifters forhold i samvirke med hele Ap s nettverk i offentlige etater og hemmelige tjenester

Nært plassert Rakel Surlien (se kap. 24.12.) og Einar Hope1 (som læremester?) mens disse orienterte seg langsomt mot sympati for Ap s politikk og sikkert enda mer for sine nye verv …

Hevder å ha vært profesjonelt avlyttet og fått tidligere samtaler tilbakespilt, etter at statsråder i Willoch-regjeringen begynte å snakke forsiktig om avlytting

Tilsynelatende privat avlyttingsoffer hjemme på Kløfta etter funn av «sukkerbiter» ved fru Hermansen, men da ved en amatørmessig metode som hvem som helst kan bestille på postordre

Hevder likevel å ha fått tidligere samtaler tilbakespilt også på Kløfta, selv om dette er umulig med denne avlyttingsteknologien, uten å nevne at dette er bevis på romavlytting via telefon

Hevder at privatavlyttingen har fortsatt i to nye boliger også etter at han ble teledirektør, uten å opplyse hva han har gjort for å etterforske og stanse den

Først på banen som avlyttingsoffer i meget hensiktsmessig periode uten andre brukbare avlyttingsofre fra Ap som lynavledere fra politisk overvåking enn (senere) Inger-Lise Gjørv, etter at han har gått på tykke gummisåler om sine avlyttingsproblemer gjennom 10 år og aldri informerte sine foresatte i Willoch-regjeringen

Sjef for Telenor som vi har tatt på fersk gjerning med installasjoner i samband med avlyttingsaksjoner flere ganger, dokumentert med video som ble vist Riksadvokatens tildekker Dahl

Høytidelig sertifisert som avlyttingsoffer at tildekkeren Dahl, som tildekket alle andre avlyttinger selv om de var langt bedre dokumentert enn Hermansens

Sjef for Telenor som så godt det kan samarbeider med avlytterne og som aldri har iverksatt en eneste aksjon for å oppklare de tallrike rapporterte avlyttingssakene som også skaper stor tvil om det produkt bedriften Telenor leverer

Sjef for Telenor-provokatører som later som om «de vil hjelpe oss» – mot ledelsen i Telenor!

En av de to eneste personer som har nektet å treffe oss

Sjef for Telenors representant i Aukrust-utvalget (se kap. 20.9) som er kommet med det alvorligste angrep hittil på menneskerettighetene om privatlivets fred – med krav om at samfunnet skal tilpasse seg avlytterne og at folket skal betale utallige millioner for å bli lettest mulig avlyttet – samtidig som det bløffes med at «Telenor» er en blitt en kundevennlig bedrift! (Det må i så fall være hvis det er Ap-staten som betraktes som kunde!)

Hermansen har mao. hatt sine føtter plassert i ulike deler av Ap-nettverket/«den fjerde tjeneste», delvis sekvensielt, delvis parallelt, og ved hjelp av etablering av nye nettverk fått med så mange fingre at han etterhvert kan sies å operere kontinuerlig i alle:

«Old boys»-nettverket av Ap-topper i departementene (ofte departementsrådsposisjoner)

Bank- og kredittvesenet og kontrolldelene for disse, der man har kunnet kontrollere kreditter og finansiering til bedriftene (som sammen med en skattepolitikk som holder de fleste på lave marginer og makt over offentlige innkjøp m.v. langt på vei gjør at man kan bestemme over liv og død for bedriftene)

Telenor, som er sentral i all avlyttingsvirksomhet, og der tjenestene/Ap/«den fjerde» har sin egen gruppe

Direkte i forhold til Aps nettverk i de hemmelige tjenester fordi alle hans posisjoner har representert brede kontaktflater dit, herunder forberedende arbeid til Karstad-utvalget

På toppen av dette opplever vi en gjennomhullet historie om at Hermansen skal ha vært avlyttet hjemme (på Kløfta) og som departementsråd under Willoch-regjeringen, og at dette presenteres som et «verifisert faktum» av Riksadvokatens etterforskningsgruppe («Dahl-gruppen») selv om denne ikke utførte noen egen etterforskning hverken av Hermansens eller noen andres avlyttingshistorier og derfor kun valgte Hermansen «ut av hatten». Det er vanskelig å se noen annen hensikt enn å legitimere både Hermansen og Dahl-gruppen, sistnevnte som avledningsmanøver for å tildekke svært mange andre kriminelle forhold, herunder de som vi hadde rapportert.

En grundig gransking av Hermansen av virkelig uavhengige granskere vil åpenbare et helhetlig atferdsmønster som vil øke forståelsen av hvordan Ap ved hjelp av «den fjerde» holder seg ved makten. Vi har ingen illusjoner om at Lund-kommisjonen er kommet i nærheten av dette tema eller av Hermansens rolle.

Ifølge Dagbladet blir Hermansen2

«… av mange betegnet som landets mektigste mann».

1 Statens banksikringsfond, som forvalter statens eierinteresser i bankene og utnevner styremedlemmer m.v., fikk opprettelsen i 1991 teledirektør Tormod Hermansen som styreleder og lagmann Rakel Surlien og Hermansen meget gode venner (se bl.a. Dagens Næringsliv 11. mars 1995). professor Einar Hope, som styremedlemmer. Hermansen er kjent Ap-medlem. Rakel Surlien er tidligere Sp-statsråd men har siden endret sin profil i Ap-retning, se kap. 24.12. Hope er uten partimedlemskap; en liberal økonom som i mars 1994 opplyste at han tidligere hadde stemt Høyre men at «de siste årene er det Ap som har ligget nærmest mine verdier (Dagens Næringsliv 11. mars 1995). Da var han en måned tidligere blitt utnevnt til direktør for Konkurransetilsynet (fra 1988 var han medlem av Kredittilsynets styre). Broren Bjarne Hope ble en måned senere utnevnt til prisdirektør. Einar Hope overtok som leder for Banksikringsfondets styre da Hermansen trakk seg fra dette vervet i 1994. Rakel Surlien ble nestleder og nytt medlem ble advokat Kristine Schei.

2 Dagbladet 13. juli 1995.