25.19.2 Evakueringsøvelser

25.19.2.1 London 1972 – MI6

I slutten av 1972 ble ledelsen i Stay Behind i E-staben i Norge (sjef oblt Sven Ollestad) innkalt til et møte i MI6 i London1.

Der var det bestemt at Stay Behind skulle gjennomføre en evakueringsøvelse sent på våren/tidlig på sommeren 1973. Øvelsen skulle som vanlig være todelt:

  1. En hovedøvelse for evakuering av VIPs, og
  2. – som vanlig, en omfattende cover/dekkøvelse for å gi maksimal sikkerhet for hoved/VIP-øvelsen ved å trekke bort fiendens/okkupantens oppmerksomhet fra denne ved i et annet geografisk område å øke egen militær aktivitet for å tiltrekke seg maksimal oppmerksomhet, slik som flyaktivitet, evakuering av nedskutte flyvere e.l.

Nøkkelpersonell i E-staben for denne øvelsen besto på dette tidspunkt av

  1. E-sjef ob Reidar Torp (fra 1970)
  2. Seksjonssjef Ob Sven Aage Hauge (fra 1970)
  3. Liason til MI6/Mossad/lB etc., oblt Trond Ivar Johansen (fra ca. 1965)
  4. Sjef Stay Behind, oblt Sven Ollestad (fra 1958)
  5. Sjef for Stay Behind-avdelingen Blue Mix, knpt Gunnar Bjålie (fra ca. 1966) (NB: Det var avd Blue Mix som på dette tidspunkt var ansvarlig for evakuering av Kongehus, Regjering, div stortingsrepresentanter pluss div nøkkelpersonell i samfunnet forøvrig, herunder sentralforvaltningen, samt selvsagt allierte, herunder nedskutte flyvere over et okkupert Norge! I tillegg eksisterte det en avtale med Sverige om evakuering av det svenske Kongehus til Norge og videre til UK/USA om Sverige ble okkupert.)

Dette var ikke første gang det ble gjennomført Stay behind-øvelser med tilknytning til Israel Krupp. Vi hadde 5. januar 1996 latt en hederlig journalist i VG bringe våre informasjoner om evakueringsøvelsene i 1973. Da måtte E-tjenestens talerør Alf R Jacobsen nøye seg med å skrive nedsettende om oss i en kommentar ved siden av (se kap. 25.11.9.1). Noen dager senere, 13. januar, hadde Jacobsen funnet en annen måte å «drepe» informasjonene på2. Han hadde nå på rekordtid brukt sine fremragende kilder til å finne frem til en annen øvelse i 1969 eller 1970 som han mente

«kan ha utløst ryktene om hemmelig norsk militær bistand til Mossads Lillehammer-aksjon»

I denne øvelsen fant det bl.a. sted et flyslipp fra Storbritannia i fjellene over Hundorp, der Israel Krupp hadde sin gård. Og daværende Stay Behind-sjef Sven Ollestad, som selvsagt selv var interessert i å få oppmerksomheten vekk fra 1973, bekreftet villig

«at det ble arrangert et flyslipp i dette området, men personlig husker jeg ikke årstallet»

Jacobsen hadde også funnet ut at denne øvelsen fant sted i de siste tjenesteårene til e-sjef Johan Berg som også var tilstede. Han gikk av i 1970. På dette grunnlag mener Jacobsen «at man trolig nå kan fastslå» at «øvelsen» fant sted 3-4 år før Lillehammer-drapet.

Det kan man sikkert. Men Jacobsen later som om dette er den samme øvelse som evakueringsøvelsene i juli 1973, og flytter derfor disse bakover i tid. Slik var det ikke. Stay Behind hadde rett som det var øvelser. Øvelsen som Jacobsen opplyser om, og som omfattet britiske flyslipp fra MI6, var én. VIP-evakueringsøvelsen i 1973 med dekkøvelse var en annen.

Det eneste interessante med Jacobsens oppdagelse er at vi pånytt ser at Krupp er innblandet. Denne gang er det hans eiendom i Hundorp som er tilknytningspunktet. I 1973 ble han bragt inn i øvelsesledelsen. Det viser hvor sentral han må ha vært i Stay Behind/Blue Mix og i forhold til Trond Johansen og hvor hyppig han må ha hatt kontakt med MI6.

1 Opplysningene om evakueringsøvelsene stammer delvis fra en mosaikk av brikker fra åpne kilder samt ulike til dels personlige kilder. Dessverre er disse for tiden ikke villig til å la seg identifisere, men vi garanterer at kildene er solide og opplysningene korrekte.

2 VG 13. januar 1996.