21.45.5 Albert Nordengen

Albert Nordengen ville aldri blitt rikspolitiker, men at han var en betydelig stemmesanker for Høyre i hovedstaden og en sikker talsmann for ikke-sosialistisk samarbeid, er hevet over tvil. Etter en menneskealder med døgndrift til beste for Oslo by, gjorde han en på slutten av perioden visse velkjente feil. Vi tar ikke her stilling til selve saken, bortsett fra at vi ikke finner sammenheng mellom feilen og uthengningen.

Det interessante for oss er at de private avtaler som hadde skapt situasjonen var inngått på lukket rom under fire øyne. Hvordan kom informasjonen om disse avtalene fra dette lukkede rom til Iver Frigaard’s bror, formannsskapssekretær Knut Frigaard, som ga dem videre til RV i Bystyret? Det er bare to muligheter: 1) vanlig telefonavlytting eller romavlytting via telefon, eller 2) ulovlig ransaking eller gjennomgang av Albert Nordengens arkiver hjemme eller på kontoret.

Vi ble for en tid siden informert om at man fortsatt ikke lar Albert Nordengen i fred. I fjor fikk han brev fra en person som «tilsto» at han hadde spilt en rolle i denne saken, men som mer sannsynlig opptrådte provokatorisk. Han bør gjennomgås og det grundig.