21.12.5 Engen, Kvikne – og Lier

Haugli legger ikke skjul på at han har enorm tillit til politiinspektør Leif A. Lier. Det kan vi dessverre idag konstatere at han ikke hadde grunn til. Men Lier har hele tiden hatt enormt god kamuflasje bl.a. som aktiv Høyre- mann og ved å stille opp som motkandidat til Kvikne i politiforeningen. Haugli satte også Lier på som midlertidig sjef for Beredskapstroppen etter Vika, inntil den nye permanente sjefen Jørgen Flood kunne overta. Det er interessant å merke seg at Engen fisker kraftig etter hvordan Kvikne oppfatter Lier (telefonsamtale fra Engen- båndene gjengitt i «Edderkoppen»):

«Engen: Men si meg en ting, helt sånn … et konkret spørsmål som er veldig vanskelig for deg å svare på, men som jeg gjerne vil ha et svar på, hvis ikke det … men er Leif A Lier med på dette, kan Lier være med på det der, eller er han … så de har et lite sideblikk til Lier, altså …

Kvikne: Ja, altså, du vet, Leif Lier og jeg, vi har jo vært omgangsvenner i mange år, vi har vært naboer sågar, og alt dette herre her. … Leif stilte jo opp som motkandidat mot meg i år og alt dette, og Leif er litt av den typen, for å si det rett ut, at han går litt over lik for personlig vinning.

Engen: Ja …

Kvikne: Han har veldige ambisjoner, Leif, så jeg har aldri følt meg helt sikker på ham på det området, det har jeg ikke …»

Det er åpenbart at Kvikne var i tvil om hvilken side Lier var på. Engen var meget interessert i hva Kvikne trodde. Var det fordi Engen visste og ville sjekke Liers «cover» – eller fordi også han var usikker?