21.12.4 Qvigstad istedenfor Huuse

Haugli forteller videre om hvordan Lasse Qvigstad ble ansatt som visepolitimester fremfor Hauglis egen kandidat, Arne Huuse1. Huuse var eldste fagsjef og allerede Hauglis stedfortreder. Men i mars 1985 leverte Reiulf Steen en oppsiktsvekkende kraftsalve i Stortinget:

«Dessuten er det ikke av veien med et bestemt råd til elefanten Arne Huuse om at han bør holde seg langt unna porselensbutikker.»

Steens utspill (hvem hadde «ledet ham inn i øvelsen»?) hadde bakgrunn i Huuses befatning med Ikkevold-saken og Listesaken i hans tid i POT. Nå kom det som et forvarsel om at Ap ønsket sin mann inn som visepolitimester. Og så snart stillingen var foreslått på statsbudsjettet, dukket Lasse Qvigstad opp hos Haugli, som ga klar beskjed om at han ville anbefale Huuse. På det samme statsbudsjettet var det også opprettet en ny stilling som assisterende riksadvokat. Qvigstad søkte og fikk denne stillingen. Haugli trodde da han ikke var aktuell som visepolitimester.

Det fremgår at justisminister Helen Bøsterud en tid var på jakt etter en ny kandidat. I mangel av noen slik ble det tydeligvis besluttet en rask rokering: Plutselig søkte Qvigstad likevel. Riksadvokat Georg Fr Rieber-Mohn hadde ingen problemer med det, og ansatte Tor-Aksel Busch i Qvigstads jobb som assisterende riksadvokat. Qvigstad ble ansatt av den politiske ledelse. Men han fungerte bare ca et år, før han ble tatt opp på Forsvarets Høyskole i 1989. Deretter ble han konstituert førstestatsadvokat ved Eidsivating og blokkerte visepolitimesterstillingen. Likevel fungerte Huuse i denne til 1990.

Og Qvigstad fikk fast stilling i Eidsivating som førstestatsadvokat. Etter det vet vi at Lier rapporterte til ham – utenom Haugli – i overvåkingssaker. Skal vi tippe at han gjorde det før også, dvs. til Qvigstad det året han var visepolitisjef og fungerte i stillingen, og at dette var poenget med å overtale ham til å klatre et stykke ned på rangstigen noen år – «for den gode saks skyld»?

Huuse ser ikke ut til å ha vært på møbelhandler Engens «ti på topp» heller. I en samtale med Kvikne der denne forteller at Huuse skal «ha kikka til Akershus, til Romerike» etter sin neste jobb, utbryter Engen: «Å faen!» Romerike er Engens hjemmeterritorium!

1 Haugli, side 86 ff.