7. HVEM ER TJUV OG HVOR ER POL’TI?

I utgangspunktet nølte vi med å gå til Politiet. Vi visste at Oslo Politikammer lekker som en sil, og åpenbart bytter opplysninger med mediafolk i bytte mot samarbeid om løsning av kriminalsaker. Det er vel og bra, men særlig Ramm var svært lite lysten på å bli eksponert og sikkert latterliggjort med påstander om overvåking før dette eventuelt lot seg ettertrykkelig bevise.

På den annen side måtte det altså etableres ro i bedriften, og Ramm gikk med på å anskaffe privat etterforsker. En av Oljerevy-partnerne, Knut Larsen, påtok seg å samarbeide med Setsaas for å finne og engasjere en etterforsker. De tok først kontakt med Bjørn Frang i Aktor Sikkerhet, og la frem hele saken for ham. Han fant den meget interessant, og var med på flere møter. Før han fikk begynt å jobbe, sa han imidlertid nei takk. «Saken var for stor.»