25.26.5.1.5 Oberst Erling Strøm, Frimurer av grad X*. Landslosjen

Da Gro kom til makten i 1990 var presset mot Ap stort i forhold til avsløringer omkring Ap og de hemmelige tjenester (se kap. 25.1). Da ble pensjonert oberst Erling Strøm, f. 5. september 1929, en av Tronds menn, fra Kongsvinger ansatt ved Statsministerens kontor av sin losjebror (se nedenfor) departementsråd Dag Berggrav, angivelig i en beredskapsstilling i tilfelle krig (mellom Ap og Stortinget?).

Gro måtte da plutselig, i den turbulente «overvåkings/etterretningstid» (Lillehammersaken, Sysesaken, vår sak, CCs bøker, «Edderkoppen», Ronald Bye, Mossad/asylsøkersaken på vei etc.) hente inn en pensjonert oberst helt fra Kongsvinger for å fylle denne stillingen. Hvorfor det? Han var riktignok mangeårig Trond-mann og losjebror av Dag Berggrav som ved Statsministerens kontor i mer enn 20 år koordinerte Etterretnings-, Overvåkings- og Sikkerhetstjenestene og deltok i Regjeringens sikkerhetsutvalg etc. Men kunne det være andre årsaker? Det kunne det, men det skal vi komme tilbake til!

Strøms jobb dreide seg nok om en tilsvarende posisjon som Paul Engstad jr hadde i perioden 1976-80 da han etterfulgte Oluf Fuglerud som «forsterkning» på den hemmelige sektoren (se kap. 24.7.1). Det var også en periode full av store problemer og avsløringer innen etterretning/overvåking. Engstad hadde bl.a. ansvaret for Regjeringens pressetjeneste i krig. Hvis Strøm hadde det samme, samarbeidet han nært med Trond. Kjell Magne Fredheim ledet det tilhørende utvalget og er ellers av leseren mest kjent for sin dobbeltrolle som en del av Aps «kringvern» rundt Spilhaug-apparatet ved medlemskap i Kontrollutvalget for Overvåkings- og Sikkhetstjenestene og formannskap i Landsrådet for Heimevernet (se kap. 25.26.8).

Erling Strøm var i 1981-82 frimurer av grad VI fra losjen Borg i Kongssvinger, der han var embetsmann (CM/vik). I 1994-95 hadde han nådd grad X* (Kapitelprefektgraden) og Overofficiants verdighet i Landslosjen, blitt etterfølger etter Hans Ringvold som liason til Storlosjen i Idaho, USA og sjef (Ordførende Mester – O. M.) for sin basislosje på Kongsvinger.