25.26.5.1.6 Departementsråd Dag Berggrav, Frimurer av grad X, Landslosjen

Dag Berggrav, født 17. mai 1925, ble arrestert for motstandsvirksomhet av det norske nazistiske statspolitiet i desember 1944 (19 år gammel) og satt i landsfengselet på Akershus til frigjøringen1. Han ble cand. jur. i 1950, hadde studieopphold i Storbritannia 1950-51 og Forsvarets Høgskole 1959. Han ble sekretær i Justisdepartementet 1951, dommerfullmektig 1952, kst. sorenskriver Kongsberg 1953, hjelpedommer 1954, sekretær og konsulent i Justisdepartementet 1954, konsulent ved Statsministerens kontor 1962 og deretter byråsjef (1965) ekspedisjonssjef (1974) og ansatt i nyopprettet stilling som departementsråd (1987-92) samme sted. (Før dette hadde kontoret tre ekspedisjonssjefer og ingen departementsråd). I likhet med riksrevisor Kjell Henry Gjelstad (se kap. 24.14) ble det ordnet med ny stillingshjemmel for Berggrav i 1992, slik at han kunne fortsette som «konstitusjonell rådgiver» til han fylte 70 i 1995. Gjeldstad var akkurat like gammel. 1995 var også siste året for de begravelses- og kremasjonstiltak som ble forberedt av Karstad-utvalget for deler av Ap/Tronds apparat «ute i det blå», og det er sannsynlig at tempoplanen for dette ble tvunget frem ikke minst av at dette var maksimalt så lenge disse to kunne sitte i sine «pensjonistjobber», dvs. forlengelse av de gamle jobbene.

Vi merker oss forøvrig parallellen til Trond Johansen: Også for ham ble det opprettet en egen, sivil stilling som gjorde det mulig for ham å fortsette til han fylte 70!

Ved opprykket i 1974 etterfulgte Berggrav Andreas Andersen som ekspedisjonssjef med ansvar for beredskapssaker. Dette ansvaret tok han med seg som departementsråd. Han har koordinert alt vedr EOS-tjenestene på Statsministerens kontor i nesten 20 år og arbeidet ved kontoret i 33 år!

Dag Berggrav hadde grad X og var medlem av Landslosjen i 1981-82. Hans basislosje er nr. 1, Leopard (Oslo). Han var da liason til storlosjen av Rhode Island, USA. Ikke noe av dette har endret seg i 1994-95.

1 Aftenposten 16. mai 1995.