25.25.6 Stay Behind idag – bare et skalkeskjul?

Forfatterne Bye/Sjue vender etter sin Gladio-gjennomgang tilbake til CIA-mannen Mark Wyatt og spør ham om Stay Behind ble opprettholdt for lenge:

«- Jeg kan ikke svare for situasjonen i andre land enn der hvor jeg tjenestegjorde lengst: Italia. Der varte det for lenge og det skapte problemer. Da de skandaløse avsløringene kom på bordet i 1990, skapte det et inntrykk av at Stay Behind-nettverket var omdannet og utnyttet i hendene på det ekstreme høyre. Vi var for sene med å komme frem til beslutningen om å stoppe Stay Behind …

(Stay Behind i Italia) … var det komplette kameratskap hvor alle hadde sverget total sikkerhet og taushet …

– Mener du at Stay Behind også kunne være farlig for demokratiet?

-Jeg tror det.

Var det fare for at en organisasjon, som i utgangspunktet var ment å skulle tjene en god sak, skulle kunne utvikle seg til et monster? …

– Ja, jeg tror faren absolutt var til stede, og det skremte meg.»

Disse uttalelsene tyder på at amerikanerne på ett eller annet tidspunkt har fått kalde føtter, og trukket seg ut av Stay Behind ihvertfall i noen land, kanskje vist mer tilbakeholdenhet i andre. Det kan i så fall stemme med at den tidligere sentrale CIA-medarbeideren Victor Marchetti, siden da kritisk forfatter, sa til Bye/Sjue at

«… deler av CIA hadde avskrevet stay behind-strategien som ubrukbar allerede i 1955»

Ifølge Guardian’s John Palmer har NATO-kilders reaksjon på Stay Behind-avsløringer vært forvirrende1:

«Til å begynne med ble eksistensen av Gladio benektet, men så innrømmet. Linjen er nå at dets sabotasje- og gerilja-funksjoner ble avviklet gjennom de siste drøye ti år, men at lommer av våpen kan ha blitt igjen i mange NATO-land der de muligens og muligens ikke har falt i gale hender.»

Det som er på det rene, er at Stay Behind i minst tre land – Norge, Sverige og Italia – er blitt konvertert fra sine egentlige formål til hemmelige maktapparater for de som i hvert enkelt land allerede var mektigst: I Norge og Sverige sosialdemokratene, i Italia høyresiden. I alle tre land er det etablert ekstra hemmelige grupper bak Stay Behind som har kunnet bruke Stay Behind fra denne posisjonen for å styrke makthavernes makt.

Hvis det er riktig at NATO/USA mistet interesse for denne beredskapstypen underveis, ser det faktisk ut som om den eneste grunnen til å beholde Stay Behind er å etablere et ekstra lag av cover for den kriminelle virksomhet i maktpartienes interesse. Men vi vet intet om hva som har skjedd i resten av NATO-landene, og muligens i andre nøytrale land. Det som er sikkert, er at alt som heter Gladio eller Stay Behind over hele Europa må granskes!

1 John Palmer, The Guardian, i gjesteartikkel i The European 16. November 1990.